yandex

Su Döngüsü

Su Döngüsü

Yağışların çoğu okyanuslara ya da toprağa yerçekiminin de etkisiyle düşerek yüzey akışı olarak yağar. Bir miktarı vadilerdeki ırmaklara karışır ve buradan da ırmaklar sayesinde okyanuslara doğru ilerler. Yüzey suları ve yeraltı kaynakları tatlı su olarak göllerde ve ırmaklarda toplanır. Tabii yeraltına süzülen sular nedeniyle her zaman da ırmaklara ulaşamaz. Suların bir miktarı yüzeye yakın yerlerde kalırken ve yeraltı suyu olarak yeniden yer yüzeyindeki sulara katılır.

 

Bazı yeraltı suları yeryüzünde bulunan açıklıklardan tatlı su kaynakları olarak yeniden su döngüsüne katılırlar. Sığ yeraltı suları, bitki kökleri tarafından emilir ve yaprak yüzeyinden terlemeyle atmosfere geri dönerler.

 

Yeraltına sızan suların bir miktarı daha derinlere iner ve sıklıkla tatlı suyu depolayan suyla doymuş yeraltı akiferlerini besler. Suyun hareketiyle de bir kısmı su döngüsünün tamamladığı yer olan okyanuslara karışır.

Su, döngüsünü güneşin sağladığı ısı enerjisi ile tamamlar. (zaman zaman eriyerek zaman zaman donarak)

 

Güneş, okyanuslardaki suları ısıtarak su buharına dönüştürür.

Buhar havanın daha soğuk olduğu atmosfere doğru yükselir.

Su buharları yoğunlaşarak bulutlara dönüşür.

 

Volkanlar, bulutları meydana getiren buharları üretir.

Rüzgar, bulutları yeryüzünün etrafında dolaştırır.

Su damlacıkları bulutların içinde oluşarak yeryüzüne yağış (yağmur ve kar) olarak iner.

Soğuk iklimlerde bu yağışlar kar, buz ve buzulları oluşturur.

Karlar eriyerek, nehirlere, okyanuslara ve yeraltına doğru akar.

Bazı buzlar erimeden (süblimleşme gerçekleşmeden) buharlaşarak havaya karışır.

 

Karalara yağan yağmur, yüzey akıntısı olarak yüksek yerlerden, göllere, ırmaklara ve okyanuslara su kaynağı olarak aşağılara iner.

Yerde biriken yağmur sularının bir kısmı da süzülerek yeterli derinlikte yeraltı suyu olarak depolanır.

Göl ve nehir suları yeraltı derinliklerine kadar inebilir.

Yeraltındaki su, yerçekimi ve basınç nedeniyle sürekli hareket halindedir.

Yüzeye yakın yeraltı suyu, bitki kökleri tarafından kullanılır.

Yeraltı sularının bir kısmı göl ve ırmaklara karışarak kaynak suyu olarak yüzey suyu olarak akarlar.

Bitkiler yer altı suyunu kullandıktan sonra bu suyu yapraklarından dışarıya buhar şeklinde atarlar.

Yeraltı sularının bir miktarı yerin oldukça altına inerek burada depolanır.

Okyanuslarda birikmiş olan yeraltı suları ise su döngüsünün devamını sağlar. WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU