yandex

Su Kaynakları Tüketimi

Su Kaynakları Tüketimi

   Dünyadaki insanlar, hayvanlar ve doğal güçler mevcut su kaynaklarını azaltmaktadır. İnsanların bilinçlenmesi yani suyu planlı kullanma ve korumaya dair farkındalık son on yılda artmış görünse de oldukça yetersizdir. Ülkeler, daha teknolojik olarak suları koruma konusunda yatırımlar yapmalıdırlar.

   Su kaynakları tüketimi insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak artmaktadır. Bunun nedenleri; şehirleşme, nüfus artışı, artan yaşam standartları, su için artan rekabet ve kirliliktir. İlaveden dolaylı olarak da iklim değişiklikleri ve doğal koşullardaki farklılıklar bu durumu daha da ağırlaştırmaktadır.

Su Kaynaklarını Etkileyen Faktörlerden Bazıları

  • Su sıkıntısı yaşanan kırsal alanlardan su sorunu olmayan kentsel alanlara kayan nüfus göçleri ile birlikte yaşanan nüfus artışları
  • İnsanların suları kirletmesi
  • Sosyo ekonomik rahatlık için yoğun su kullanımları
  • Kullanıcılar ve kullanımlar arasında artan rekabet
  • Endüstriyel tesis artıklarının sulara karışması
  • Tarımsal kaynaklardan kaynaklanan kirlilik


 WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU