yandex

EPDM Membran

EPDM Membran

EPDM, rafineri ürünü olan Etilen ve Propilen maddelerinden üretilmiş sentetik kauçuktur.

Doğal kauçuğun özellikleri (yüksek elastikiyet, genleşme, çekme mukavemeti, soğuğa karşı direnç) pratik olarak değiştirilemezken, sentetik kauçukta kimyagerin, kauçuğun hammaddelerini ve moleküler yapısını, yani Polimerin yapı tarzını, etkileyerek/değiştirerek, kauçuğu istenilen kullanım yeri ve gereksinimlerine göre üretebilme imkânı mevcuttur.

Kauçuk ürünler arasında EPDM Kauçuğun diğerlerine nazaran en belirgin özelliği, oluşabilecek yüksek ısı değişimlerinde bile, elastikiyetini, çekme direnci ve kopma esnemesini muhafaza etmesi; değişik hava koşullarına, güneş ışınlarına ve ozona, asit ve çözeltilere karşı dayanıklılığıdır.

Bu özelliklerinden dolayı; bina temel ve yan perde yalıtımında, Teras ve kubbe yapılı çatılarda, Giydirme cephelerde, Göletlerin tabanında, her türlü peyzaj ve bahçe göletlerinde ve arıtma tesislerinde mükemmel bir su yalıtım çözümü sunmaktadır.

EPDM ile yapılan düz çatı izolasyonu, Orta Avrupa'da 25 yıldır başarı ile uygulanmaktadır. 25 senedir kesin su sızdırmazlığı sağlanan bu yapılarda kullanılmış olan EPDM Membrandan alınan örnek üzerinde yapılan testlerde, numunenin halen ilgili Avrupa malzeme normunda (DIN 7864) istenen değerlere ulaştığı görülmüştür. Dolayısıyla 25 senedir, hiçbir bakım yapılmadan sızdırmazlık sağlanan bu yapılarda bir 25 sene daha sızdırmazlık sağlanabileceği kabul edilebilir.

Inşaat yerinde yapılacak uygulama için tavsiye ve gerekli destek ve olası ihalelerde danışmanlık hizmeti satış ve uygulama firması olarak sunduğumuz hizmetlerin içindedir.

Özellikle zamanımızda önem kazanan, doğal çevreye uyumlu, zararsız madde ve ürünlerin kullanılmasına özen gösteren, çevre bilincine sahip müşterilerimiz içinde en uygun seçim EPDM Membrandır. EPDM ın materyal nitelikleri bile bunun bir ispatı/göstergesidir. Bilindiği gibi bütün kauçuk ürünleri (EPDM, CSM, Butil- ve Nitrilkauçuk) çürümez ve kendiliğinden zararlı maddeler üretmez. Yangın durumunda bile doğa ve çevreyi kirleten önemli zararlar vermez ve dioksit dahi üretmez.

Uzun ömürlü bir ürün olması ve yenilenme gereksinimine ihtiyaç duymaması sebebiylede EPDM doğa-dostu bir malzemedir. ömürlük kullanımından dolayı genelde doğaya çöp olarak dönmez; zaten çöpe atılmayacak kadar değerli bir malzemedir çünkü kurum içeren kauçuğun yüksek ısı değerinin olması sanayi de tekrardan enerji üretimi için uygun bir yakıt olmasını sağlamaktadır. Ayrıca yeniden değerlendirme çalışmaları ile kauçuk, özellikle yer kaplamalarında sıkça yeniden değerlendirilip kullanılmaktadır. Son yıllarda yaygın olarak kullanılan piroliz yöntemi ile kauçuk tekrar hammaddelerine ayrıştırabilir. Bu özellikler kauçuğun doğada birikmesini önler ve bu açıdan da doğaya zararı görülmez.

Çatı ve teras izolasyon uygulamalarında genel olarak iki uygulama seçeneği vardır. Uygulama, ya EPDM membran şeritlerini çatı veya terasta birleştirmek veya panel halinde, yalıtım yapılacak yüzey ölçülerinde, önceden birleştirilmiş/hazırlanmış olan EPDM Membranı sermek şeklinde uygulanır.

Her iki uygulama seçeneğinde de, EPDM membran şeritleri termik ısı makineleri ile birbirine yapıştırılır ve böylelikle mükemmel bir sızdırmazlık sağlanır. Ayrıca dünya çapındaki bütün EPDM üreticileri sürekli olarak uygulama tekniklerini geliştirmektedirler.

EPDM membran şeritlerinin birbirine yapıştırılmasında kullanılan kenar bantları EPDM nin kaynak yerlerindeki tüm özelliklerini korumasını sağlamakla beraber materyal içeriği, inşaat yerinde de mobil termik kaynak makineleri ile kaynak yapılabilmesini mümkün kılar. Uygun yöntem ile kaynak yapıldığında sızdırmazlık garantidir.

EPDM Membran Fiyatları

EPDM membran hamuru başta olmak üzere içerisindeki etken maddeler nedeniyle fiyatlandırma Euro (€ para birimi) döviz cinsindendir.

EPDM membran fiyatlarını etkileyen en önemli faktör membranın kalınlığıdır. EPDM membraların kalınlıkları en çok tercih edilen şekilde 0,50 mm, 1 mm, 1,2 mm ve 1,5 mm dir. Metraj ve özel talebe göre diğer kalınlıklarda üretimler için lütfen SANTAŞ satış yetkilisine danışınız.

EPDM Membran Nasıl Uygulanır?

Yarı otomatik ya da tam otomatik hız ve ısı ayarlı kaynak robotları ile EPDM membran yalıtım uygulamaları yapılır. Termoplastik EPDM membran kullanılacak ise de normal PVC membran kaynak makinası ile de kaynaklanabilir. Paneller enlerinden ve boylarından kaynaklanarak birleştirilir.

Çatı & Teras Uygulamaları

Gezilen Teras Çatılar İçin Su Yalıtım Sistemi

Kullanıma açılması planlanan, teras olarak inşa edilmiş çatılarda, seramik vb. kaplama uygulaması tek başına su yalıtımı sağlamaz.


Yalıtılmamış yüzeylerden sızacak su yaşanan alt katlarda konfor problemi yaratır. Terasların maruz kalacağı sıcaklık farklılıklarına da dayanıklı, elastik ürünlerle seramik vb. kaplamaların altına yapılacak su yalıtımı bu tür problemlerin önüne geçer.

Gezilmeyen Teras Çatılar İçin Su Yalıtım Sistemi

Teras olarak inşa edilmiş, kullanıma açılmayacak çatılarda yağmur ve kar sebebiyle yüzeyde birikecek su, uygun tahliye önlemleri alınması halinde dahi döşeme betonundan sızarak yaşam mekanlarında konfor problemlerine sebep olur. Bu tür problemler, teras çatı sebebiyle binanın maruz kalacağı ısı kaybını da önleyecek ısı yalıtım levhalarının da sisteme dahil edildiği ters çatı detayı ile önlenebilir.

Temel & Perde Uygulamaları

Temel bölgeleri oturduğu zeminden gelecek her tür sızıntı şeklinde, basınçlı veya basınçsız suya maruz kalırlar. Yalıtılmamış bölgelerden temel betonunun bünyesine nüfuz edecek zemin suyu zaman içerisinde çelik donatının korozyona uğrayarak genleşmesine ve betonarmede ciddi hasarlara sebep olur. Sağlam bir yapı için en önemli unsurlardan biri olan temelde bu şekildeki bir problem binanın ömrünü önemli derecede kısaltır. Geri dönüşü olmayan bir sonuçla karşılamamak için dışarıdan bohçalama yöntemiyle temel altı su yalıtımı yapılması gerekir. Temel perde duvarları, toprak dolgusunun yapıldığı andan itibaren sızıntı suları, geçici veya sürekli basınçlı yeraltı sularına maruz kalır. Temel çevresinde yapılacak drenaj uygulamaları ancak yeraltı suyunun basıncını düşürmede etkili olur; betonun su geçirimsizlik katkıları ile hazırlanması ise tam bir su yalıtımı sağlamaz. Yalıtılmamış yüzeylerden betonarmenin bünyesine girecek su, çelik donatıda korozyona sebep olup, sonrasında yapının ömrünü kısaltacak sonuçlar doğurur. İç mekanlarda oluşacak rutubet, aynı zamanda yaşam konforunu da olumsuz yönde etkiler. Bunu önlemek için dışarıdan bohçalama yöntemiyle yapılacak bir su yalıtım uygulaması tüm bu olumsuzlukların önlenmesini sağlar.

Suni Gölet & Tarımsal Sulama Havuzları

Yüzme ve tarımsal sulama havuzlarında betonarme duvar ve zemin tek başına su sızıntısını ve kaçağını engelleyecek özellik taşımaz.Su tahliye delikleri, su girişleri, pencereler, beton yapıdaki duvar ve zemin birleşim yerleri gibi özel noktalar sızdırmazlık açısından zayıftır.Ayrıca betonarmede oluşabilecek çatlaklar da su sızıntısını kolaylaştırır. Havuz içi yüzeylerine yapılacak seramik türü kaplama uygulaması ise tek başına su yalıtımı sağlamaz.Bu nedenle, su basıncına dayanıklı etkin bir yalıtım uygulaması gerçekleştirilmelidir.

Süs Havuzları

Süsme havuzlarında geomembran uygulamaları günümüzde daha da yaygınlaşmıştır. Çünkü süs havuzları evinizin bahçesinde bulunmakta ve istediğiniz zaman yeri kolayca değiştirilebilir şekilde olmalıdır. Betonarme havuzlarda bu mümkün değildir. Bu nedenle geotekstil keçe uygulamasından sonra geomembran serimi ile kolay ve pratik bir şekilde kullanıma hazır hale gelen dekoratif süs havuzları yapabilirsiniz.

Balık Havuzları

EPDM membran balık yetiştiriciliğinde kullanılan balıklara zarar vermediği için belgelendirilmiş olan tek geomembran türüdür.

EPDM Geomembran Özellikleri

 • Elastikiyet ve güç sağlar. EPDM membran; sıcaktan etkilenmez, maksimum güç altında en iyi performansı sergiler.
 • Çok yönlü gerilim sağlar. EPDM membran; zemin oturmalarına ve hareketlerine karşı üstün dayanımı vardır.
 • Termoset EPDM en yüksek gerilim kuvvetinde, delinmeye karşı direnç ve tam esneklik sağlar.
 • Termoset özelliğe sahip olan EPDM membran her zeminde düzgün durur ve her zemine yapışabilir. Yumuşak dokuya sahip olma özelliğinden dış yüzey her yüzeye tutunma sağlar.
 • EPDM geomembran Düşük sıcaklıktan etkilenmez, düşük sıcaklıklarda kaynak yapılabilir.
 • Mükemmel UV ve Ozon dayanımı sağlar. Açık ortamda oldukça uzun ömürlüdür
 • Kimyasallara yüksek dayanım sağlar.
 • EPDM geomembran; Atık su rezervuarlarına dayanım özelliğine sahiptir.
 • Uygulama alanına göre, uygun büyük panel yapılabilme özelliği bulunmaktadır. Bu sayede EPDM membran, uygulama sahasında yapılan işlerde hızlı uygulama imkanı sağlar.
 • Kanallı kaynak kaması ile Thermobond kaynak tekniği sayesinde azami uygulama kontrolü ve kalite sağlar.
 • Kanallı kaynak kaması ile Thermobond   kaynak tekniği sayesinde basınçlı hava ile kalite kontrol imkân sağlar.
 • EPDM membran; beton, ahşap ve metal gibi yüzeylere kolayca yapıştırılabilir, klasik metotlar    ile sabitlenebilir.   
 • Gider vs. sarf malzemeleri detay parçalara kolayca kaynatabilr, zemine uyum sağlar.
 • Uzun sure kullanımdan sonra; onarım gerektiğinde o bölgeler lokal olarak kolayca tamir edilebilir.
 • Termoset Kauçuk EPDM membranlar 80 yıldan fazla su tutma amaçlı kullanılmakta olması sayesinde geomembranlar arasında en uzun süre kullanılanlardandır.

EPDM Membran Kullanım Alanları

Çatı Yalıtım Sistemleri

Temel Yalıtım Sistemleri

Su Yapı Sistemleri

Hafif Metal Yapılar

Temel Bohçalama ve Perde Duvarları

Sulama Havuzları

Beton Teras Yapılar

Tünel ve Yeraltı Yapıları

Süs Havuzları

Bahçe Teras Yapılar

Islak Hacimler

İçme Suyu Depoları

Otopark Teras Yapılar

Döşemeler

Sulama Kanalları

Termoset EPDM Membran ve Termoplastik EPDM Membran Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Termoset EPDM membran ile termoplastik EPDM membran diye adlandılan malzemelerin farkını bu tabloda görebilirsiniz.

 

Termoplastik EPDM membranlar; içindeki sentetik kauçuk oranı düşürülerek ve termoplastik katkılar ile elde edilen geomembran sentetik örtüsüdür.

 

EPDM Membran fiyatları hakkında detaylı bilgi için 0850 532 72 15 bizi arayabilirsiniz ya da bu formu doldurmanız durumunda biz sizi arayabiliriz
 WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU