yandex

Geotekstil Keçe Çeşitleri

Geotekstil Keçe Çeşitleri

Geotekstiller çeşitli yöntemler kullanılarak sınıflandırılabilirler. Bunlar;

Yapım tekniğine göre, polimer bileşimine göre, ağırlığına göre, mühendislik fonksiyonlarına göre değişmektedir. Yapım tekniğine göre sınıflandırmada genel olarak iki ana sınıf vardır. Bunlar; örgülü (Woven) ve örgüsüz (Nonwoven) ürünlerdir. Bunlar ise kendi aralarında yapıldıkları ipliğin ve fiberin türüne göre alt gruplara ayrılırlar. Örgülü geotekstilleri; belirli bir geometrik yaklaşımla tek filamentli, çok filamentli, şerit esaslı, kesikli film tipi gibi ayırmak mümkünken, örgüsüz ürünler sınıflandırılırken fiberlerin bağlanma prosesleri esas alınarak; ısıl, kimyasal ya da mekanik birleştirmeli olarak ayrılırlar.

ÖRGÜSÜZ GEOTEKSTİLLER

Polipropilen veya Polyester hammaddesinden yapılan, elyafın iğneleme yöntemiyle birleştirildiği dokunmamış tekstil ürünüdür. Örgüsüz geotekstilde atkı ve çözgü yoktur. Geotekstil keçe, zemin kayma, toprakla veya geoteknik mühendisliği ile ilgili herhangi bir malzeme ile kullanılabilen geçirimli tekstil ürünü olan örgüsüz geotekstiller homojen bir yapıya sahiptir.

Geotekstillerin dünya pazarındaki asıl gelişmeleri örgüsüz geotekstillerin ortaya çıkmasıyla olmuştur. Ülkemizde de üretimleri yapıldığı için ve kullanım alanı yaygın olduğundan örgüsüz geotekstiller daha çok üretilmektedir. Örgüsüz geotekstiller; İpliğe dönüştürülmemiş, çeşitli yöntemlerle birbirine tutturulmuş, doğal ya da sentetik, kesikli yada sonsuz uzunlukta elyaflardan oluşurlar. EDENA (European Disposables and Nonwovens Association) örgüsüz ürünleri şu şekilde tanımlamaktadır; Mekanik, kimyasal ya da fiziksel yöntemlerle birbirlerine tutturulmuş, tek yönlü veya gelişigüzel dizilmiş elyaflardan imal edilmiş, tabaka, ağ yada keçedir.

Örgüsüz geotekstillerin kalitelerini etkileyen iki ana faktör şunlardır;

-           Hammaddenin cinsi (Elyafın cinsi)

-           Üretim tekniği

ÖRGÜLÜ (WOVEN) GEOTEKSTİLLER

Genellikle yüksek çekme mukavemeti istenildiğinde kulllanılan örgülü geotekstiller, iki yönde kesintisiz iplik içermektedir. Bu bakımdan ipliğin tüm teknik avantajlarından yararlanılarak düşük uzamalarda yüksek mukavemet sağlar. Her ne kadar iplikler birbirine dik açı yapacak şekilde iki yönde dokunmuşlarsa da iplikler arasındaki sürtünme ve sarılma nedeniyle malzeme önemli ölçüde diagonal mukavemet gösterir.

Örgülü geotekstiller geleneksel dokuma tezgahlarında üretilirler. Bir dizi boyuna eleman (atkı) ve bir dizi enine eleman (çözgü) kullanılarak dokuma üretilir. Kullanılan ipliğin hammaddesine ve tipine göre farklı geotekstiller üretilerek farklı fiziksel mekanik ve hidrolik özellikler elde edilebilir. Geotekstillerin de içerisinde bulunduğu endüstriyel dokumalarda örgü şekli basit olmaktadır.

Geotekstil Keçe Çeşitleri fiyatları hakkında detaylı bilgi için 0850 532 72 15 bizi arayabilirsiniz ya da bu formu doldurmanız durumunda biz sizi arayabiliriz
 WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU