yandex

Geotekstil Keçe

Geotekstil Keçe

Bir proje, yapı veya sistemin temel elemanı olarak zemin, kaya ve toprak, jeofizik ve geoteknik mühendisliği ile ilgili herhangi bir malzeme ile birlikte kullanılan geçirimli tekstil ürünlerdir.

Yol asfalt bakımının devlet giderleri üzerinde etkileri çoktur. Bunu engellemek için, 1970‘lerden beri yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Bunlardan biri geotekstil keçe ile ziftli yüzey materyallerinin bir kombinasyonunun kullanılması olmuştur.

Yüksek zemin suyu seviyesine sahip olan alanlar ise daha fazla sorun çıkarmaktadır. Yol stabilizasyonunda ekonomik ve dayanıklı bir çözüm için çok emek sarf edilmiştir. En az maliyet ile dayanıklılık için çözümlerden biri alt tabaka ve alt temel arasında geoteksil keçe kullanımı ile ortaya çıkmıştır. Geotekstil, ağırlık desteğinin zayıf olduğu taşıyıcı zeminlere sahip olan alanlarda kullanımını gerekli hale getirmektedir. Ağır yollar için tasarım aşamasında bunların gevşek olmayan zemin üzerinde kullanımı tavsiye edilmektedir.

Geotekstil, sık iğneleme ve üstün üretim teknolojisi ile elyafların homojen bir şekilde dağılımının sağlandığı bir yapıdır.

Geotekstil keçe UV ışınlarına dayanımlıdır.

Değişken hava ve ısı şartlarında çalışmaya imkan verir.

Sentetik elyaflardan oluştuğu için çürümeye karşı maksimum dayanım sağlar.

Farklı zeminler arasında ayırma malzemesi olarak kullanılabilir.

Filtrasyon özelliği sayesinde mükemmel bir geçirgenlik sağlar.

Sentetik yapısı sayesinde; çürümeye, bakterilere, asitlere, alkalilere ve neme karşı dayanıklılık sağlar.

Deniz suyu, küf ve pastan etkilenmez.

Geotekstil keçeler, kuru ve temiz yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır

Kolay taşınabilir ve serilebilir.

Geotekstilin, yüzeyine dik ve yüzeyine paralel geçirimliliği yüksektir.

İnce bir malzemenin diğer malzemenin gözeneklerini tıkaması veya yıkanma olayının oluşmaması için araya bir filtre malzemesi olarak kullanma imkanı sağlar.

Yüksek delinme dayanımı sayesinde; teras & çatı uygulamalarında ısı yalıtım levhalarının üzerinde kullanılarak, altta kalan malzemeleri darbelerden korur.

Damlarda şap altı uygulamalarında çimento şerbetinin aşağıya akmasını engeller. Ve şapın çatlamasına engel olur.

Basınç yayıcı özelliğinden dolayı bina temellerinde, su yalıtım uygulamalarını korumak için kullanılır.

Açık arazilerde uygulanan geomembranları, delinme ve aşırı sürtünmeden kaynaklanan yırtılma veya zedelenmelere karşı korur.

Tarımsal sulama havuzları, gölet ve kanal uygulamalarındaki geomembran kaplanmasından önce kullanıldığında; bitki köklerinin ilerlemesine engel olarak geomembranın ömrünü uzatmaya fayda sağlar.

Geotekstil Özellikleri

Sık iğnelenmiştir

Örgüsüz geotekstil, tek tek elyaflardan oluşmuştur. Elyaflar iğnelemeyle birleştirilince bir geotekstil dokusu oluşur. Ürün ne kadar çok iğnelenirse o kadar iyi bir malzeme elde edilir. Az iğnelenmiş ürün işlevini tam yapamaz.

Homojendir

Homojen bir ürün elde edebilmek için, elyaflar en iyi şekilde ayrıştırıldıktan sonra yeniden birleştirilmesi gereklidir. Örneğin mukavemet açısından bakacak olursak, ürünün bir kısmı sık elyaflı, diğer bir kısmı seyrek ise, bir kısmı seyrek kısım kadar mukavemetlidir.

Serttir

İyi bir geotekstil şekil değiştirmez. Zaten geotekstil, şekil değiştirmemesi için kullanılmaktadır. Örneğin, geotekstili elinize aldığınızda kolayca şeklini değiştirebiliyor ve koparabiliyorsanız, şantiye şartlarında bu geotekstil hiçbir görev yapamaz.

Ağırlık

Hiç önemi yoktur. Önemli olan mukavemet, delinme dayanımı ve su geçirimlilik gibi teknik özellikleridir. Bu özelliklerin ne kadar ağır bir geotekstille sağlandığı ise üreticinin yeteneğine bağlıdır. Örneğin bir yalıtım koruma işinde, en önemli ihtiyaç delinme dayanımıdır. Sık iğnelenmiş ve sert bir geotekstil, gevşek dokunmuş ve kabarık bir geotekstilden çok daha verimlidir Geotekstiller, yapınızın ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak üzere aranan tüm yüksek özelliklere sahiptir.

FİLTRASYON UYGULAMALARI

Geomembran koruma

Genellikle açık arazi uygulamalarında kullanılan geomembran uygulamaları, delinme ve aşırı sürtünmeden dolayı yırtılma veya zedelenme riski yüksek uygulamalardır. Bu nedenle geotekstil, istenilen talebe göre geomembran altında veya üstünde geomembranı koruma görevi görür.

DRENAJ

Geotekstiller, iğneleme yöntemiyle birleştirilmiş örgüsüz ve ısıl işlemli yapısıyla ideal bir filtre malzemesidir. Geotekstil ile keçeli drenaj borusu, fransız dren kanalı, teras bahçe drenajları, perfore boru kaplaması yapmak kolaylıkla mümkündür.

Ayrıca tünel ve istinat duvarı gibi dikey uygulamalarda da düzlem içi yüksek drenaj kapasitesiyle bu zor uygulamalarda gereken drenajı sağlar.

ZAYIF ZEMİNLERDE DOLGU MALZEMELERİNİ GÜÇLENDİRME

Zayıf zemin üzerinde yapılması düşünülen yapılarda temel malzemesinin, zayıf zeminin içine batmasını engellemek ve zeminin stabilizasyonunu sağlamak gereklidir.

Bu nedenle, zayıf zeminlerde temel altında kullanılacak geotekstiller, bir ayırıcı ve donatı malzemesi görevi görerek zemini stabilize eder ve beklenmeyen farklı oturmaların oluşma riskini azaltır.

Yalıtım koruma

Geotekstillerin yüksek delinme dayanımı, ısı yalıtımının hemen üzerinde kullanım imkanı sağlar. Böylece geotekstil, altında kalan malzemeleri darbelerden ve çimento şerbetinin aşağıya inmesinden korur.

Temellerde membran koruma

Bina temellerinde basınç etkisiyle yalıtım malzemesinin delinme riski yüksektir. Bu nedenle basıncı yayıcı etki görecek olan geotekstil kullanılması gerekir. Geotekstiller aynı zamanda yapıdaki hareketlerde yalıtımın serbest bir şekilde çalışmasına imkan verirken yalıtımın üzerine mukavemet etki etmesini önler.

Erozyon kontrolü

Sahil yapılarında, dalga hareketinden dolayı dolgu malzemesinin hareketini önleme amacıyla geotekstiller, bir filtre ve yataklama malzemesi olarak kullanılır. Bu tip uygulamalarda kullanılan geotekstil, kaba ve ince filtre malzemelerini etkili bir şekilde ayırır. Dalga hareketlerinden ortaya çıkan emme gücüyle ince malzemenin kaba malzemeye karışmasını engeller.

Geotekstil Keçe Çeşitleri; Örgüsüz geotekstil keçe (nonwoven) ve örgülü geotekstil keçe (woven) hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

 

GEOTEKSTİL KEÇE KULLANIM ALANLARI

• Su ve ısı izolasyonu tabakalarının birbirinden ayrılması, izolasyonun korunması, fazla suyun drenajı, drenaj borularının sarılarak tıkanmasının önlenmesi,
• Kara ve demiryollarında çökmelerin önlenmesi için,
• Drenaj sistemlerinde,
• Geomembran altında,
• Oyulma problemleri, donatılı dolgularda, erozyon koruma, nehir, göl, deniz gibi kıyı koruma alanlarında,,
• Filtrasyon, zayıf zemin donatısı, asfalt donatılarında,
• Kaplamasız yollar, kaplamalı yollar, uçuş pisti, yol dolguları altında drenaj şiltesi amaçlı,
• Karayolları, tüneller ve yeraltı tesislerinde,
• Metro, ziraat alanları, bahçe terasları ve spor sahalarında
• Katı atık depolama sahaları, sulama kanallarında geotekstil keçe kullanılır.
 
 

GEOTEKSTİL KEÇE ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

 

üRüN iSMi

EN

x

BOY

AMBALAJ

GEOTEKSTİL KEÇE ORG. 150 gr.

2m

x

100 m

200 m²/top

GEOTEKSTİL KEÇE ORG. 200 gr.

2m

x

100 m

200 m²/top

GEOTEKSTİL KEÇE ORG. 250 gr.

2m

x

100 m

200 m²/top

GEOTEKSTİL KEÇE ORG. 300 gr.

2m

x

50 m

100 m²/top

GEOTEKSTİL KEÇE ORG. 500 gr.

2m

x

50 m

100 m²/top

 
 
 
 
Geotekstil Keçe fiyatları hakkında detaylı bilgi için 0850 532 72 15 bizi arayabilirsiniz ya da bu formu doldurmanız durumunda biz sizi arayabiliriz
 WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU