yandex

Keçeli Drenaj Borusu

Keçeli Drenaj Borusu

Keçeli Drenaj Borusu Nedir?

Yüksek kaliteye sahip drenaj borularının üzerine giydirilen geotekstil  keçe sayesinde borular darbelerden, iklim şartlarından ve tıkanmalarından korunmuş olur. Geotekstil keçe, yüzde yüz polipropilen elyaftan iğneleme yöntemiyle birleştirilmiş örgüsüz ve ısıl işlemle bir filtre haline getirilmiş bir malzemedir.  

• ø80   •   ø100   •   ø125   •   ø160   •   ø200 seçenekleri bulunmaktadır.

Geotekstil Keçe Sarılı Drenaj Borusu Kullanım Alanları

 • Tarım arazilerinde
 • Peyzaj işlerinde 
 • İnşaat temel ve perdelerinin su tahliyesinde 
 • Yeraltı su seviyelerinin azaltılmasında 
 • Karayolları alt yapılarında 
 • Otoyol yamaç ve şevlerinde 
 • Halı saha ve stadyum inşaat yapım alanlarında
 • Golf sahalarında
 • Yağmur suyu drenajlarında
 • Hendek drenajlarında
 • İstinad duvarlarında
 • Sera alanlarında drenflex keçeli PVC boruları kullanılmaktadır.

Keçeli PVC Drenaj Borusunun Avantajları

Kolay Montaj: Kendinden geotekstil sargılı olan drenaj borularımız için hazır geldiği için yalnızca yerine konumlandırılmalıdır. Boru birleşimi gerekiyorsa uygun büyüklükteki manşon ile birbirine eklenir. 

Hafiflik ve Zaman: Kolayca taşınabilir yapıda olan hafif drenaj borularımız, tek bir personel ile yerleştirilerek işçilik maliyetlerinde de büyük tasarruf sağlar. 

Akış Hızı: Geosentetik keçe üzerinde sarılı olması sayesinde akış kanallarının tıkanmasını önleyerek verimli bir drenaj sağlar. 

Sağlamlık: Yüksek mukavemete sahip olan keçeli drenaj borularımız kolay ezilmez ve zedelenerek işlevini yitirmez. 

Esneklik: Drenaj borularımız esnektir. Rulo halinde sevk avantajıyla hem homojenliğini kaybetmez hem de daha az yer kaplayarak nakliye maliyetlerinde fayda sağlar.

Güvenilirlik: Keçeli drenaj sayesinde tıkanma olmadığından şikayet alınmaz. Uzun süreli kullanım imkanları sunar. Eski drenaj uygulamaları esnasında yapılan işçilik hataları da yaşanmaz. 

Tarımsal Alanlarda Drenajın Önemi

Tarım yapılacak arazilere gelen yoğun sular, toprağın yapısındaki ısı dengesini bozarak, bitkilerin normal gelişimini etkilemektedir. 

İhtiyacından fazla olan su miktarı, toprağın boş hacmini doldurarak hava almasına engel olur ve bu durum bitkilerin gelişimini engeller. 

Toprağın kimyasal ve fiziksel yapısı drenaj olmayan bölümlerde, hastalıklara neden olabilir. Gereğinden fazla yapılan sulamalar da toprak altındaki su seviyesini değiştirdiğinden bitki gelişimleri yavaşlar ya da biter.

Drenaj Borusunda Doğru Geotekstil Keçe Seçimi

Doğru bir drenaj uygulamasında geotekstil keçe en dış katmanda yer almalıdır. Böylece çakılın içine toprağın ince malzemesi ile dolup uygulama doğru çalışmış yani filtrasyon yapmış olur. Keçeli drenaj borularımızda, keçe tüm sistemi homojen bir şekilde saracak şekilde dizayn edilmiştir. Kullanılacak keçenin organik madde içermemesi faydalı olacaktır. Drenaj uygulamalarında toprağın içerisinde zamanla eriyip, incelmeyip yok olmayacak şekilde mukavemetli polipropilen keçeler kullanılmalıdır. Genellikle kullanılan keçelerin çoğu ucuz olması için artık kumaş ipliklerinden yani geri dönüşümden elde edildiğinden zamanla toprakta kaybolma, incelme, kopma gibi riskleri doğurur yani drenajın düzgün çalışmamasına neden olur. Keçeli drenaj borularında, uygun gramajda non-wowen (örgüsüz) saf polipropilen keçe kullanılmalıdır. Drenaj borularının keçe ile sarımında renk önemli bir faktör değildir. Beyaz, yeşil gibi hammadde renkleri değişkenlik gösterebilir. Piyasada uygun olması amacıyla orijinal polipropilen olmayan, geri dönüşüm keçeler (da gri kırçıllı ya da çok renkli keçe diye geçen keçeler) ya da beyaz renk geri dönüşüm polyester keçeler kullanılmaktadır.

Drenaj Borusunda Doğru Çakıl Seçimi

Olması gereken uygun bir drenajda çakıl, topraktan emilen suyun boruya akışını hızlandırır. Kullanılacak çakıl, zaman içinde tıkanmaması için ince malzeme içermemelidir. 

Yeni Nesil Özel Çakıl Sistemli Keçeli Drenaj Borusu 

Kendinden geotekstil keçeli ve kendinden çakıllı özel sistem olan yeni nesil sisteminde ise geosentetik çakılların drenaj olukları sayesinde su boruya, standart çakıla göre %30 daha hızlı bir şekilde iletilir. Yeni nesil drenaj sisteminde kullanılan çakıllar sentetiktir. Toprakta yok olmaz. Ayrıca bu çakıl sistemi oldukça hafif olması sayesinde tek bir personel ile kolayca taşınabilmektedir. Özel çakıl sistemli keçeli drenaj boruları rulo halinde değil düz olarak sevk edilmektedir.

Bu sistem tamamen hazır olarak geldiğinden hem keçe sarmak için hem de çakıl dökmek için de zaman ve işçilik maliyeti tasarrufu sağlamaktadır.

Drenaj Borularında Birbirine Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Keçeli drenaj borularının normal keçesiz (çıplak) borularının birleştirilmesinden bir farkı yoktur. Boruların başları ya da sonlarına denk gelen ağızlarına drenaj maşonu yardımıyla takılarak yerleşme sesi gelene kadar her iki taraftan desteklenmelidir. Drenaj borusu maşonu ilgili kalınlığa uygun şekilde seçilmelidir. Yani Q100 lük drenaj borusuna Q100 lük drenaj maşonu takılmalı, Q160 lük drenaj borusuna Q160 lük drenaj maşonu takılmalı, Q200 lük drenaj borusuna Q200 lük drenaj maşonu takılmalıdır.

Drenaj Borularındaki Ölçü Sistemi

Q100 lük drenaj borusu 10 cm ölçüsüne denk gelmekte,

Q125 lik drenaj borusu 12,5 cm ölçüsüne denk gelmekte,

Q160 lük drenaj borusu 16 cm ölçüsüne denk gelmekte,

Q200 lük drenaj borusu 20 cm ölçüsüne denk gelmektedir.

Drenaj boru ebatları tercihe bağlı satın alınabilir ancak bir genelleme yapılacak olursa şu şartlarda seçilmelidir;

Özel mülk gibi küçük alanların ve yapıların drenajında 100’lük keçeli drenaj boruları tercih edilmelidir. 

Drenajın zor olacağı organik toprakla kaplı bölgelerde 160’lık keçeli drenaj boruları kullanılmalıdır. 

50-60 metreden daha uzun yapılardaki geniş alanların drenajında ise 200’lük keçeli drenaj borusu kullanılmalıdır.

Drenaj Çeşitleri

Hendek Saha Drenajı

Toprak altı drenaj sistemleri uzun yıllar boyunca kullanılmaktadır. Bu saha drenajlarında kazılan çukurdaki toprak uzaklaştırılır. Drenaj borusu, filtre tabakası ile beraber döşenerek drenaj borusunun en yakın su toplama bölgesine bağlantısı yapılır. 

Yerleştirme 

Drenajın zor olduğu alanlarda saha drenajı yapmak için bir planlama gereklidir. Halı sahalarda, atletizm alanlarında, yeşil golf alanlarında tercih edilen ızgara veya balık sırtı yerleştirme modelinde tali hatlar ana hatta bağlanarak su tahliyesi sağlanır. Tali hatlar arası mesafenin 15 metreyi, ana hatların birbirleri arasındaki mesafenin ise 30 metreyi geçmemesi istenir. Ayrıca drenajın uzunluğuna göre hat uzadıkça akış eğimi de arttırılmalıdır. Açılan hendeğin çapı ve yüksekliği toprak tiplerine göre değişkenlik gösterebilir. Kumlu bölgelerde daha derin ve aralıklı uygulama tercih edillirken killi zemin için ise daha sığ ve sık aralıklı drenaj uygulamaları yapılmalıdır.

Yapılan drenaj uygulamalarının zarar görmemesi için üzerinde olması gereken en az toprak kalınlıkları şu şekildedir;

Küçük çim sahalarında 15 cm, atletizm sahalarında 20 cm, hafif araç yükü olan sahalarında yaklaşık 30 cm şeklindedir. 

Kil içeriği yüksek topraklarda ise yapılan drenaj uygulamasından sonra üzerine 10 cm’lik geçirimli bir tabaka uygulanmalıdır.

Saha Drenaj Uygulama Aşamaları 

Peyzaj çim ve golf alanları gibi ıslak hacimler içinde uygulanabilir. 

1. Drenaj sahası belirlendikten sonra hendek yerlerini kazmadan tali ve ana hatların çizimi yapılır. 

2. Deşarj noktasından veya boşaltım hattından kazmaya başlanır. Hendek çapı kullanılacak keçeli drenaj borusu çapına eşit olmalıdır. Çukur derinliği kazılırken hattın eğimi, uzunluğu ve drenaj kapatmada kullanılacak toprak katmanının kalınlığını düşünülerek açılmalıdır. Açılan hendek taban kotu, istenilen eğim için yeterliliği kontrol edilir. 

3. Keçeli drenaj boruları uç uca maşonlar yardımıyla birleştirilerek döşenir. 

4. Kil içeriği yüksek topraklarda 10 cm geçirgen kum tabakası döşenerek sıkıştırılır ve çimlendirmeye hazırlanmak üzere toprak dolgusu ile kapatılır.

Temel Drenajı

İnşaat temel ve perde duvarlarından gelen suların tahliyesi drenaj sistemi ile sağlanır. Perde duvarına bitişik temel üstüne yerleştirilen keçeli drenaj boruları, suyun temel kotundan daha hızlı akışı sağlanır. Bina çevresi boyunca, boru kotu perde alt kotundan aşağıda olacak şekilde eğime dikkat edilerek döşenmelidir. Döşeme sonrası toprak dolgu esnasında drenaj borusunun etrafında sarılı olan geotekstil keçenin zarar görmemesi sağlanmalıdır. Dam veya çatı oluklarından inen sular, münkünse direkt yağmur suyu hattına bağlanması sağlanmalıdır mümkün değilse ayrıca hendek drenajı ile su tahliyesi yapılmalıdır.

İstinat Duvarı Drenajı 

Ters toprak yükünün azaltılması için inşa edilen istinat duvarları, bazen hidrostatik basıncın yüksek olması nedeniyle yıkılır. Bu nedenle drenaj uygulamasının yapılması yapının sürekliliği için oldukça önemlidir. Temellerde pabuç kenarlarındaki döşeme sistemi ile aynı prensip ile uygulanan keçeli drenaj boruları, istinat duvarları arkasındaki suyun toplanıp taşınarak yüksek su basıncından kaynaklı olarak duvarın göçmesini veya çökmesini engelleyerek yapıyı korur. Uygulama istinat duvarlarının şekline ve yeraltı su seviyesine bağlı olarak keçeli drenaj borularının duvar temel seviyesine yerleştirilir. Yerleştirme sonrasında dolgu yapılırken geotekstil keçenin zarar görüp işlevini yitirmemesi için ayrıca dikkat edilmelidir.

Oluk Yağmur suyu Drenajı

Yağmur suyu oluklarından gelen suların bina temelinden uzağa tahliyesini sağlayan bu sistem yeraltı su seviyesinde ve en yoğun su geçişine uygun düşünülmelidir. Binaların temelinden veya istinat duvarlarının drenaj sistemlerine daha fazla hidrostatik su basıncı yüklememesi için çatı tahliye sistemleri ile bağlanmamalıdır. Yağmur suyu oluklarının drenajında kullanılan keçeli drenaj boruları, bina temelinden en az 1-1,5 metre uzağa yerleştirtilmelidir. Çatı yağmur suyu oluklarından gelen sular, keçeli drenaj borularına ulaşıncaya kadar deliksiz genelde HDPE boruları ile tahliye edilir. 

Arazi şartlarına bağlı olarak yağmur suyu oluğu drenaj sistemleri şu şekilde konumlandırılır;

1- Çatıdan inen yağmur suyu oluk sistemi toplanma noktasına ve tahliye doyumuna bağlı olarak keçeli drenaj borusu sistemi bağlantı noktaları belirlenir. 

2 -Dikey yağmur suyu oluklarının toplanma boru hattı ve boruların geçeceği bölgeler kazılır. Keçeli drenaj boruları, yer altı su seviyesinin üzerinde kalacak şekilde kazı çapı boru ile eşit kazılmalıdır.

3- Açılan bölgeye yerleştirilen borular, toprak seviyesinden en az 10 cm altında kalmalıdır.

4- Çatı oluklarından gelen sular, hazneye dolmadan önce filtrelenirse tıkanıklık olmayacaktır. 

5- Açılan hendek ve kazı alanları toprakla doldurulduktan sonra çimlendirilir. 

Keçeli drenaj boru çapı seçimi, çatı yağmur suyu oluğu çapına eşit veya büyük olmalıdır. 

Yeraltı Suyu (Kuşaklama) Drenajı

Yeraltı sularını toplayıp dağıtan ve yüzey suyunu ilgili alandan uzaklaştıran bir çeşit hendek drenajı olan en verimli sistemdir. Ayrıca keçeli drenaj boruları ile yapılan kuşaklama drenajlarında arazi yapısına bağlı olarak foseptik sistemlerin tahliyesinde de çözüm sağlar. Bu drenaj sisteminde yeraltı su seviyesinin kontrolü için derinde, yüzey suyu kontrolü için ise toprak üstü seviyesine yakın şekilde uygulanmalıdır. 

Peyzaj Drenajı

Bitki yataklarındaki toprak, su doygunluğunun fazlalığını önlemek için ayrıca süs bitkileri ve uygulama yapılan peyzajın sağlığını tehlikeye atabilecek sorunları önlemek için kullanılmaktadır. Yürüme yolları ve çimlendirme alanlarında yani peyzaj yapılan tüm alanlarda düzenli ya da düzensiz olarak keçeli drenaj boruları yerleştirilebilir. Peyzaj istinat duvarı arkasında yapılacak uygulamalarda, drenaj borusunun yeri en az 45 cm derinde, eğer yüksek ağaç ya da derin köklü bitkilerden oluşuyorsa en az 60 cm derinde olmalıdır. 

Golf Sahası Drenajı

Keçeli drenaj boruları, golf sahalarının çevresindeki ıslak alanlar, çimenler ile yeşil alan çukurlarının drenaj sistemleri için mükemmel bir yöntemdir. Golf sahalarının drenaj borularının döşenmesi, hendek drenajı gibi aynı yerleşim planında uygulanmakta ancak kum tuzağı çukurlarında özel uygulama yapılır. Kum tuzağı çukurları kazılırken açılan derinlik, dolgu kum seviyesinin 4-5 cm altından başlayıp, keçeli drenaj borusunun alt kotuna kadar olmalıdır. 

Yamaç Drenajı

Yağmur suyu ve kar suyu akışına engel olan yamaç drenajları da bir nevi hendek drenajı sayılır. Yüzeyi geçirgen olmayan, az geçirgen tabakaları olan çok veya az eğimli topraklardaki suyun toplanmalarına yardımcı olur. Yamaç drenajları, sızıntı ve yüzey akış koruması sağlayan bir alan çizgisi boyunca çalışır. Yamaç drenaj hendekleri kazıldıktan sonra keçeli drenaj boruları yerleştirildikten sonra borunun yarı yüksekliği kadar geçirimsiz yüzey içinde kalması sağlanmalıdır. Yüzey akışının yüksek olduğu tüm eğimli bölgelerde hendek boyu kadar kazıldıktan sonra keçeli drenaj boruları maşonlar yardımıyla birleştirilerek döşenmelidir. Drenaj borularının üzerine en az 15 cm geçirgen dolgu malzemesi ile sıkıştırılarak uygulanmalıdır. Açılan hendek üstü, yüzey toprağı doldurulduktan sonra uygulama biter.

Zemin Drenajı

Genellikle eski yapıların temel veya çevrelerinde drenaj uygulaması yoktur. Sağanak yağmurlarda ve kış aylarında yeraltı su seviyesi yükseldiğinde zeminden veya döşeme altı boşluklarından sular gelir. Bu tür durumlarda drenaj, yapının iç kısmından yapılır ve buradan deşarj noktasına tahliye edilir. Zemin ve döşeme altı boşluğunun drenaj sistemlerinde mevcut altyapıya (elektrik, doğalgaz vb.) zarar vermeyecek şekilde temel çevresinde açılan hendek, en az 40-50 cm derinliğinde ve en az 25 cm derinlikte gerekirse temel kotunun biraz altına tabanda deşarj noktasına doğru eğim kontrolü yapılacak şekilde kazılır. Bina içinde 40-50 cm genişliğinde Hendeğin alt kot eğimi, deşarj noktasına kadar yapıldığından emin olunur. Uygulama diğer bağlantı noktaları ve drenajın yüzme riskine karşı hesap edilerek konulmalıdır. Keçeli drenaj borusu üstüne en az 5 cm’lik çakıl geçirgen geri dolgu yapıldıktan sonra bina içerisinde de boşluklu yapıya beton atılır.

Drenaj Borusu ve Ek Parçaları

Dirsek (45° ve 95°)

Maşon

Redüksiyon

TE birleştirme (45° ve 95°)

Körtapa şeklindedir.

Formumuzu Doldurun, Keçeli Drenaj Borusu İçin Biz Sizi Arayalım!

Keçeli Drenaj Borusu fiyatları hakkında detaylı bilgi için 0850 532 72 15 bizi arayabilirsiniz ya da bu formu doldurmanız durumunda biz sizi arayabiliriz
 WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU