yandex

Kristalize Beton Katkısı

Kristalize Beton Katkısı

Beton, sert ve gözenekli bir yapıya sahip olup ömrünün birçok döneminde çatlamaya ve böylelikle suyun gözeneklerden, kılcal çatlaklardan ve kapiler boşluklardan girmesine sebep olur. Bu durum betonun ömrünü, mukavemetini ve yaşlanma hızını olumsuz etkiler. Kristalize beton katkısı su yalıtım teknolojisi betonun dayanıklılığını, ömrünü arttırmakta ve su yalıtımı sağlamaktadır. Kristalize beton katkısı, çimento esaslı kapiler etkili su yalıtım ürünlerinin içeriğinde yüksek kalitede çimento, kuvars kumu ve özel formüle edilmiş katkı malzemeleri bulunmaktadır. Bu sayede betonun geçirgenliğini azaltıp su yalıtımı sağlar

20 Kg kraft torbalar halinde bulunmaktadır.

Neden Kristalize Beton Katkısı Kullanmalısınız?

Kristalize beton katkısı yapay zeka teknolojisine benzer bir akıllı beton sistemidir. Perakende müşteriler, mimar ve müteahhitler riski en aza indirmek, yatırımlarını maddi olarak korumak ve yapılarını uzun yıllar boyunca koruyabilmek için bina su girişlerini engelleyerek yalıtım yapmalıdır. Betonun su geçirimsiz olduğuna inanılır fakat yapısal çatlak ve kırıklar, deprem gibi sismik hareketler, erozyon vb. doğal afetler, mevsimsel sıcak soğuk fakları nedeniyle betonlar su geçirir hale gelebilir. Betonarme yapılarda korozyonun 3 temel etkisi vardır. Bunlar; oksijen, su ve demir donatıdır. Bunlardan herhangi birini koruduğunuzda korozyon ortamı engellenir. Su betona girdiğinde, çelik donatı korozyona uğrar ve paslanır bu da genleşme gerilmesine, betonun daha fazla çatlamasına ve bozulmasına neden olur. Bu döngü, suyun betona sızması engellenmedikçe devam edecektir. Unutulmamalıdır ki bir beton ne kadar geçirimsiz ise beton da nem, asit gibi etkenlere karşı o kadar dayanıklı olur.

Betonun dışından uygulanan su yalıtımları genellikle geomembranlar ile uygulanır. Fakat geomembranlar uygulandığı yüzey ya da zemin sınırı ile kaplanır.  Mekanik ve kimyasal hasara karşı hassas olan membranlar delinme, yırtılma ve  delaminasyon nedeniyle başarısız olabilirler.  Bunun yanında kusursuz işçilik ve çok iyi koruma (kepçenin dolgu yaparken yırtması, demir donatı kalıpçılarının çivi ile delmesi, geomembran üzerinde sigara söndürmesi gibi risklere çok dikkat edilmelidir) gerektirir. 

Beton su yalıtım ürünleri ya doğrudan beton karışımına eklenir ya da beton yüzeyine uygulanır. Eklendikten sonra kristaller, çözünmeyen iğne şeklinde kristaller oluşturmak için su ve hidratlanmamış çimento parçacıkları ile kimyasal olarak reaksiyona girer. Bu kristaller, su ve su kaynaklı kirleticilerin yollarını tıkamak için betondaki kılcal gözenekleri ve mikro çatlakları doldurur. Hidrostatik basınçtaki bir artış, yeraltı suyunun yükselmesi veya kılcal çatlak ve kırıklar yoluyla su yeniden gelirse, betonun ömrü boyunca çalışan sonsuz süre çalışan kristaller betonda kalıcı su geçirmezliği sağlamak için daha fazla kristalleşme başlatacaktır. 

Hidratkristallerinin Oluşma Hızı Nelere Bağlıdır?

  • Betonun su durumu
  • Nem
  • Boşluk oranı (porozite)
  • Sıcaklık

Kristalize Beton Katkısı Ne Kadar Kullanılmalıdır?

Kristalize beton katkıları kullanım miktarı firmadan firmaya değişebilmektedir. Bazı firmalarda çimento oranının yüzde 3, yüzde 6 oranına kadar çıkabilen oranlar bulunmaktadır. Önemli bir husus da çimento oranının yüzde 1 oranı belirtilse dahi açıklamalar kısmında yazan kullanılması gereken kilogram miktarıdır. Örneğin C30 beton için 300 kg çimento kullanılır ve buna oranla 3 kg kristalize beton katkısı kullanılması gerekirken 5 kg hatta 10 kg a kadar uygulama miktarları yazmaktadır. 

Santaş akıllı beton sistemi olan kristalize beton katkısı ise çimento sınıfına göre C20, C25, C30 ve C35 doğrultuda orantılı olarak uygulanır. Katkılarımızın en önemli özelliği çimento oranının gerçek %1 i şeklinde kullanılmasıdır. Kendi kendini onaran, su ile temasında düzenli oluşum sağlayan kristalhidratlar ve sonsuz çalışan kristaller ömür boyu su yalıtımı sağlar.

Kristalize Beton Katkısının Sağladığı Yararlar Nelerdir?

Su yalıtım betonunun maliyetini düşürür 

İnşaat programlarında zaman tasarrufu sağlar 

Bakım ve onarım maliyetlerini azaltır 

Su yalıtımı güvenilirliği, konfor ve kalite kontrolünü sağlar 

İçme suyuyla temas için güvenlidir

Negatif ve pozitif yönden uygulanabilir

Betonun aşınma ve yıpranma dayanıklılığı artar 

İnsan hatalarını önler

Geomembranlar gibi yüzeyi değil tüm betonu korur.

Soğuk derzlerde oluşan kaçakları engeller.

Beton mukavemetini %10 oranında arttırır.

0,5 mm kadar olan kırık ve çatlakları kapatır.

pH3 ve pH11 arasındaki kimyasallara karşı dayanıklıdır.

15 bara kadar su basıncına kadar direnir.

İçme suyu belgelidir.

Betonun donmasını önler.

Geomembranların uygulanabilmesi için susuz alan kuru zemin gerekli iken kristalize beton katkısı sulu alanlarda aktif çalıştığı için uygundur.

Deniz suyuna karşı dayanıklıdır.

Kristalize Beton Katkısı Nerelerde Uygulanır?

Otopark 

Alışveriş merkezleri 

Barajlar 

Beton havuzlar

Beton sulama kanalları

Beton silolar 

Beton köprü ve iskeleler

Temel ve perde izolasyonları

Bodrum izolasyonları

Asansör kuyuları

Islak hacimlerde

Tünellerde

Su tankları

Su havuzlarında

Kristalize Beton Katkısı Nasıl Uygulanır?

Beton dökülürken beton mikserine karıştırılarak ya da harç şeklinde uygulanmaktadır.

Akıllı Beton Sistemi Nasıl Çalışır?

  • Donma ve Çözünme Durumlarında gözenekli yapı olan beton içerisine doğru hareket eden su, nüfuz ederek buza dönüşür ve genleşir. Bu durum betonun çatlamasına ve dağılmasına neden olur. Akıllı beton sistemi kristalize beton katkısı sayesinde ise beton içerisine su sızamayacağı için bu durumlar gözlemlenmez.
  • Demir Donatı Korozyonu Durumlarında yeraltı sularından gelen aşındırıcı kimyasallar içerikler betonun kırık, çatlak ve boşluklarından içeri girerek demir donatıyı paslandırır. Pas da çatlamaya ve yapının çekme mukavemetinin azalmasına neden olur. Yapılarımızı korumak için Akıllı beton sistemi kristalize beton katkısı kullanmalıyız.
  • Kimyasal Saldırı Durumlarında; klor, sülfat ve kireç suyu gibi asidik ve bazik kimyasallar beton içerisine sızma eğilimindedir. Biriken kimyasallar reaksiyona girerek daha da güçlenerek betonu çatlatmaya ve kırmaya çalışır. Ancak Akıllı beton sistemi kristalize beton katkısı sayesinde bu tür durumlar engellenir.
  • Agreganın Kimyasal Reaksiyonu Durumlarında; alkali olan hamur çimento ile agregadaki reaktif olmayan silika kristalleri, beton yapısını bozarak dayanımını düşürerek genleşmeye ve çatlamaya neden olan kimyasal reaksiyonlar oluşturur. Ancak Akıllı beton sistemi olan kristalize beton katkısı sayesinde bu tür durumlar görülmez.

Kristalize Katkı Nasıl Aktifleşir?

Akıllı beton sistemi olan kristalize katkılar, su ile karşılaştığında kalsiyum oksit ve alüminyum oksit ile etkileşerek betondaki kapiler boşlukları ve mikro çatlakları dolduran iğne başlı kristal parçacıkları birleşerek suda çözünmez kristalhidratları oluşturarak burada sonsuz çalışır.

Akıllı Beton Sistemi Kristalize Beton Katkısı Ne Kadar İlerleyebilir?

Beton içerisindeki 0,5 mm ye kadar olan kılcal çatlakları ve kapiler boşlukları kapatabilme yeteneğine sahip kristalize beton katkısı 90 cm ye kadar derinlere ilerleyerek su yalıtımı sağlar ve yapılarınızı korur.

Kristalize Beton Katkısı fiyatları hakkında detaylı bilgi için 0850 532 72 15 bizi arayabilirsiniz ya da bu formu doldurmanız durumunda biz sizi arayabiliriz
 WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU