yandex

Tünel Tipi PVC Membran

Tünel Tipi PVC Membran

TBM NEDİR?

Kelime kökeni olarak İngilizceden gelen Tunnel Boring Machine (TBM) özellikle nüfus yoğunluğu çok fazla olan metropoller de trafik sıkıntısını gidermek mesafeleri kısaltmak için kullanılan maden mühendisliğinin kazı mekanizasyonu alanına giren bu teknoloji resim de gördüğünüz gibi bir yapıya sahiptir.

 

AVRASYA TÜNELİ - TBM

TBM çapı 1 metreden (mikto tünelcilik) 19 metreye kadar çıkabilen dairesel olarak çeşitli kayaç ve kum formasyonlarında sondaj atabilen kazı makinesidir. Geleneksel olarak kullanılan delme patlama yöntemine göre daha temiz ve hızlı aynı zamanda uzun tünellerin açılmasında biçilmiş kaftandır. Olumsuz yönleri maliyeti çok yüksektir.

 

NATM NEDİR?

NATM yani The New Austrian Tunnelling Method olarak mühendislik literatüründe geçen tünel projelerinde delme ve patlatma yöntemini kullanarak yapılan kazı metodudur.

Prof. L.v. Rabcewicz 1948 yılında patent için başvurduğunda NATM için şu tanımlamayı yapmıştır:" İnce geçici bir destekleme yerleştirmek ve deformasyonlara izin vermek yoluyla kaya basıncının düşürülmesi ve bu basıncın çevreleyen kayaya dağıtılmasıdır. Böylece son destekleme daha az yüklenecek ve sonrasında daha da ince bir yapı halinde son destekleme yerleştirilebilecektir. Deformasyonlar ölçümler ile gözlenmeli ve sonuçlar yapısal analiz ve tasarımı ile birlikte değerlendirilmelidir."

Tünelin ya da yer altı yapısının TBM veya NATM metoduna göre delme ve güçlendirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra su yalıtım uygulaması aşamasına geçilmelidir.

Su yalıtım uygulamasından önce satıh asgari 5cm kalınlığında olacak şekilde ve olabildiğince düzgün yüzeyli bir püskürtme beton uygulaması ile yüzeylerde oluşmuş olan oyuk ve çıkıntıların minimalize edilmesi gerekmektedir. Püskürtme betonla yüzeydeki kaba doldurmadan sonra ihtiyaç halinde son kat ince agrega ve içine gerekli kimyasal katkılarla beraber son kat betonu ile düzeltme yapılmalıdır.

Kaplanacak olan tüm kesitte öncelikle tabandaki drenaj hatlarının teşkilinden sonra dökülen grobeton üzerine aşağıda sıralanan şekilde tabakalar oluşturulacaktır.

 • Geotekstil keçe ( %100 Polipropilen Karayolları Teknik Şartnamesine Uygun)
 • Sinyal Tabakalı Tünel Tipi PVC Membran
 • Geotekstil keçe ( %100 Polipropilen Karayolları Teknik Şartnamesine Uygun)

Drenaj hatlarının üzerine su yalıtımı yapıldıktan sonra en az 5 cm kalınlığında koruma betonu dökülmeli ve taban betonu imalatına başlanmalıdır. Taban betonları tamamlandıktan sonra tünel iskelesi kurulmalı ve tünel yayının su yalıtımına başlanmalıdır. Püskürtme beton uygulaması ile satıh düzgün hale getirildikten sonra Karayolları Teknik Şartnamesine uygun minimum 500gr/m2 geotekstil keçe serilmeye başlanmalıdır. 7-10 cm bini yapılarak uygulama yapılacak olan alanın tamamı ve tabandan gelen geotekstil keçe ile rondelalar vasıtasıyla sabitlenerek geotekstil keçe serimi tamamlanmalıdır.

Geotekstil keçenin üzerine Tünel tipi PVC membran kaynak makineleri yardımıyla tünelin iç sathında geotekstil keçenin yerleştirilmesinde kullanılan rondelalar ile kaynak yapılarak döşendikten sonra Tünel tipi PVC membran 7-10 cm bini yapılarak çift dikiş kaynak füzyon robotu ile dikim işlemine geçilir. Dikkatli bir şekilde dikim işlemi yapıldıktan sonra tabandan gelen malzeme ile birleştirilir ve su yalıtımı tamamlanmış olur. Yüklenici tarafından uygun dozda kaplama betonu dökülür ve tünel nihai halini alır. İzolasyon katmanı eğer yay betonu donatılı olacak ise 2 (iki) kat geotekstil keçe ve tek kat PVC membrandan oluşmalıdır. Donatısız olacak ise iç yüzeyde ikinci kat geotekstil keçeye ihtiyaç olmayabilir.

1.Tünel uygulamalarında neden sinyal tabakalı tünel tipi membran kullanılmalıdır? Sinyal tabakasının çalışma sistemi nedir?

Tünellerde kullanılan sinyal tabakası, PVC membran üzerine lamine edilmiş yaklaşık 0.7mm kalınlığında açık renkli (sarı,beyaz vb.) bir tabaka olup, membran üzerinde oluşabilecek yırtılma delinmenin gözle muayenede kolaylıkla fark edilmesini sağlamakla beraber tünel içi aydınlatmaya katkı sağlamaktadır.

Tünellerin yüksek hacimli alanlar olması sebebiyle yalıtım malzemesinde bir hasar oluşması durumunda tüm yapının yalıtım katına kadar açılıp incelenmesi mümkün olmamaktadır. Sinyal tabakası; hasar oluşan alanın penetrasyona maruz kalması sebebiyle alt tabakadaki koyu renkli membranın kendini göstermesiyle bölgesel renovasyon yapılmasına imkan sağlamaktadır.

2.Malzeme uygunluk testleri nasıl ve ne sıklıkla yapılır?

Malzeme uygunluk testleri, şantiyeye gönderilen her parti sevkiyattan Karayollarının yetkilendirdiği mühendisler kontrolünde numune alınarak Karayolları Genel Müdürlüğü Laboratuvarında (Ankara) yapılır. Test sonuçlarının geçici kabul ve kesin kabuller tamamlanana kadar arşivlenmesi , gerekli durumlarda ilgili mercilere beyan edilebilmesi uygulamacı firma açısından yüksek önem taşımaktadır. Aksi oluşabilecek bir hasar sonucunda malzemenin uygunluğun tescillenmesinde sorun teşkil edecektir.

3.PVC membran kaynağı yapılır? Şaloma alevi uygun bir yöntem midir?

PVC membran uygulamalarında zemin uygunluğu şartları sağlandıktan sonra (uygulama teknik şartnamesine göre) minimun 500 gr/m2 polipropilen geotekstil keçe 7-10 cm bini yapılarak uygulama yapılacak olan alanın tamamı ve tabandan gelen geotekstil ile rondelalar vasıtasıyla sabitlenmelidir. Geotekstil keçenin üzerine Tünel tipi PVC membran kaynak makineleri yardımıyla tünelin iç sathında geotekstil keçenin yerleştirilmesinde kullanılan rondelalar ile kaynak yapılarak döşendikten sonra Tünel tipi PVC membran 7-10 cm bini yapılarak çift dikiş kaynak füzyon robotu ile dikim işlemine geçilir. Dikkatli bir şekilde dikim işlemi yapıldıktan sonra tabandan gelen malzeme ile birleştirilir ve yalıtım tamamlanmış olur. Şaloma alevi malzemeyi yakıp eriteceği için kullanılmaz.

4.Tünel uygulamalarında kullanılan iskelenin diğer iskelelerden farkı nedir?

Çevremizde gördüğümüz bina restorasyonları ya da yeni inşaatlarda kullanılan iskeleler standart olup bina yüzeyine monte edilerek parçaların birbirine eklenmesi sonucu gerekli en ve yükseklik sağlanması şartıyla farklı sahalar için aynı iskelenin kullanımına uygundur. Tünel iskelelerde ise, her tünelin yay uzunluğuna göre statik hesapları yapılarak özel olarak imalat yapılır.

5.PVC membran rulolarının ebatları ve rulo uzunluğu standart mıdır ?

Tünel PVC membranları, özel olarak tünelin yay uzunluğuna göre kenarlarında bini yeri çizgili, ortasında uygulamada kolaylık olması amacı ile aks çizgili olarak istenilen boylarda üretilmektedir.

6.Sinyal tabakalı PVC tünel membranının avantajları nelerdir?

Üretimde kullanılan hammaddeler %100 orjinal olup geri dönüşüme uygun doğa dostu ürünler kullanıcıya sunulmaktadır. Geniş olarak üretilebilen rulo ebatlarına ilave tünel çapına uygun olarak istenilen boylarda rulolar temin edilebilmesi hızlı ve ekonomik uygulama imkanı sağlamaktadır.

7.Uygulamada kullanılması gereken aksesuar özellikleri ne olmalıdır?

Uygulama da kullanılan rondelalar PVC geomembran ile uyumlu olmalıdır, tünel kaplamalarından metal rondelalar kullanılmaz, malzemeleri birbirlerine sabitleyebilmek için rondelalar PVC esaslı olmalıdır. Geotekstil keçe %100 polipropilen malzemeden üretilmiş minimum 500 gr/m2 olmalıdır.

8.Rondelaların sabitlemesinde kullanılan çivi tabancaları nasıl olmalıdır?

Havalı ve barutlu olmak üzere iki tip çivi tabancası kullanılır. Havalı çivi tabancası nemli ortamda verimli çalışma imkanı sağladığı için barutlu çivi tabancasına göre daha fazla tercih edilir. 

Tünel Tipi Sinyal Tabakalı PVC Membran Uygulama Alanları

 • Yeni tünel yapımı
 • Mevcut tünellerin onarımı
 • Karayolu tünelleri
 • Demiryolu tünelleri
 • Kes ve Kapak tünelleri
 • NATM yapılı tüneller
 • Matkap ve patlama tünelleri
 • Metro istasyonları
 • Kablo tünelleri
 • TBM tünelleri

Tünel Tipi Sinyal Tabakalı PVC Membran Yararları

 • Basitleştirilmiş tünel kaplama sistemi olması
 • Malzeme ve işçilik maliyetinde azalma sağlaması
 • Azaltılmış kurulum gereksinimleri
 • Geliştirilmiş drenaj kapasitesi
 • Azalan kalsifikasyon riskleri
 • Mineral kireçlenmeden kaynaklanan asgari hasar

Yeraltı inşaat yöntemleri derin (> 20 m) ve sığ tünellerin yapımında kullanılabilir. Tünel yapılarındaki tüm inşaat işleri yeraltında yapılır.

Tünel yapılarını yeraltı suyunun etkisinden korumak ve aşırı nemin tünelin iç kısmına nüfuz etmesini önlemek için özel bir su yalıtım katmanı olarak kullanılan tünel tipi PVC geomembran kullanılır.

Avantajları;

 • Bina yerleşimlerinde güvenilir su yalıtımı sağlayan yüksek elastikiyet
 • Biyolojik stabilite
 • Aşınma,yırtılma ve su direnci
 • Dayanıklılık
 • Su sızdırmaz
 • İçerdiği kimyasallar dahil yüzeyde bulunan toprak / su karışımının dayanıklılığına sahiptir.
 • Çalışma kapasitesini kaybetmeden kendiliğinden çatlak oluşumlarını köprüler.
 • Termal yollarla kaynak yapılabilir
 • Düşük yanmazlık özelliğine sahiptir.
 • Nemli veya ıslak yüzeylere döşenebilir
 • Dikişlerin sıkılığı ve mekanik dayanımı; güvenli ve ekonomik bir şekilde kontrol edilebilir
 • Onarımı basit ve güvenlidir

Tünellerin, galerilerin ve şaftların uygun şekilde su yalıtımı, bu yapıların kullanım ömrünü artırması güvenliği ve işlevi arttırmanın en uygun maliyetli yollarından biridir.

Yapıya sızan su; özellikle donma / çözülme eylemi nedeniyle işi engeller ve tehlikeye atar. Dökülen beton veya blok, buz sarkıtları ve efluoresans veya sarkıtların tümü, su yalıtımı olmayan veya yetersiz tasarlanmış bir sistemin bulunduğu bir tünelin kanıtıdır.

PVC su yalıtım membranları, özellikle yaşlanmaya ve mükemmel uzama ve gerilme özelliklerine karşı yüksek dirençleri nedeniyle tercih edilir. Uygulama ve dikiş gereksinimleri, tamamen güvenli ve sızdırmaz bir montaj sağlar.

PVC Tünel Membranlarının En Önemli Özellikleri Şunlardır;

 • Agresif elementler içeren suyun etkisi altında bile yaşlanma ve çürümeye karşı direnç sağlar
 • Yüksek mekanik dayanım ve yük direnci
 • Mantıklı ve etkili kurulum
Tünel Tipi PVC Membran fiyatları hakkında detaylı bilgi için 0850 532 72 15 bizi arayabilirsiniz ya da bu formu doldurmanız durumunda biz sizi arayabiliriz
 WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU