yandex

Antep Fıstığı Yetiştiriciliği

Antep Fıstığı Yetiştiriciliği

ÇAM FISITIĞI-ANTEP FISTIĞI ÜRETİCLİK VE SULAMA

 

Antep Fıstığı Budama

   Antep fıstığı ağacında budama ağaca şekil vermek ve bu şeklin devamını sağlamak amacıyla yapılan budamalar vardır.

   Antep fıstığı şekil budaması, reçineli olan bu ağaçlar  aşırı dal kesiminden hoşlanmazlar. Budamanın fidan zamanında  iken başlaması gelecek  zamanlarda olgunlaşmış ağaçtaki büyük dalların kesilmesini önlemek içindir. Bahçe tesis edilirken tüplü fidan uygulaması yürütüldüyse dikimden 2-3 yıl sonra, sonradan aşı uygulaması yapıldıysa   aşı yapıldıktan 2-3 yıl sonra budama işlemine başlanmalıdır. Sonbaharda yapılan budamalarda fidan birinci yılında 80-90 cm den daha fazla gelişmişse 80 cm den kesilmelidir. Budama ikinci yıl çıkan sürgünlere göre yapılır sürgünler fazla uzamamışsa budama bir sonraki yıla  bırakılabilir. Gövdede eşit aralıklarda( 15-20 cm) bırakılan dallar ve bir  anda doruk dal bırakılarak budama yapılır. Ağaç üzerinde bırakılan dallar düzeli olarak budanır ve seçilen ana dallar aynı şekilde yürütülerek   budama işlemi yapılır.

   Antep fıstığı budaması  olgunlaşmış  ağaçlarda verimli geçen zamanın ardından büyüyüp olgunluğa erişmiş  , zayıf yetişen  az ürün veren 3-4 yaşlı dallar azaltılmalıdır . Bu budama şekli ağaçta genç  dal oluşumunu sağlanmaktadır. Fıstık yaşlı dalları budandığı   için ağaç  yeni sürgün oluşumuna teşvik edilmiş olur. Bunun için her sene düzenli ve doğru bir şekilde budama yapılması doğrudur . Yapılan bu budamalar ağaçta %12 ye kadar varan ürün  artışı sağlamaktadır. Budamada yapılan önemli yanılgılardan biri,  toprağa yakın  dalların kesilmesidir. Bu şekilde budama yapılması ağacın boyunun fazla büyümesine  , ağaç dibini gölgeleyememekte ve toprak yaşlığının  kaybolup  dibinin kurumasına sebep olur .

Antep Fıstığı Sulama  

   Yetişmiş bir fıstık ağacının yıllık su ihtiyacı  750-800 mm. arasındadır. Yıl içinde yağan yağış miktarına  ek olarak  20 gün arayla sulama yapılmalı ve sulama yapıldığından 100-150 cm ye kadar toprağın nemlendirilmesi  gerekmektedir. Sulama esnasında suyun gövdeye temas etmemesine dikkat edilmelidir. Aksi vaziyette  kök boğazı  zararına rastlanmaktadır. Su taç iz düşümü uzunluğunca verilmelidir.

Antep Fıstığı Hasadı ve Depolama 

   Ülkemizde  fıstık imalatı  elle yapılmaktadır.Hasat  yapılmadan önce ağaçların altı temizlenir ve toprak sıkıştırılır. Bu şekilde  toplama esnasında düşen fıstıklar zarar görmez.Hasat yapılırken önce yere düşen fıstıklar toplanır. Merdiven yardımıyla ağaçlardan fıstıklar toplanır. Bahçede sergi alanı olarak fıstıklar temiz bir bez üzerinde  kurutulmaya bırakılır. Fıstık nem oranı %3 un altına düşene kadar kurutulmaktadır. Kurutma esnasında fıstığın toprakla temas etmediğinden  emin olunmalıdır. Fıstığın muhafaza edileceği ortamda  hava şartları  uygun olmalıdır. İstifler arasında 10 ila 20 cm boşluk bulundurulmalıdır. Çuvallar ambar duvarları ve tavanı ile temas ettirilmemelidir. Deponun tabanı tahta ızgara yada paletlerle kaplı olmalıdır. Depo koşullarının  nispi nemi %50 olmalıdır. Ürün saklama koşullarının dışında muhafaza edildiğinde   büyük ürün kayıpları olmalıdır. Fıstığın depolanabilmesi için nemi %3 ten daha düşük olmalıdır. Bir yıldan daha fazla muhafaza edilecek  fıstık en uygun 0 ila 10 derece arasında olan depo koşullarında saklanmalıdır. WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU