yandex

Arı Yetiştiriciliği

Arı Yetiştiriciliği

 Yaşayan bütün organizmaların suya ihtiyaç duydukları gibi arılar da suya ihtiyaç duyarlar. Arılar suyu yavru büyütülmesinde, kovan içinin serinletilmesinde ve nemlendirilmesinde kullanırlar. Suyu kovana taşıyan arılar, kovan içine geldiklerinde getirdikleri suyu diğer arılara aktarırlar. Sadece bir arıya aktarabileceği gibi 18 arıya kadar dağıttığı da gözlemlenmektedir. Su kaynağının yeri, su taşıyan işçi arılarca nasanof feromonu ile işaretlenip diğer arılar tarafından daha kolay bulunması sağlanır.

   Su, sıcak ve kurak havalarda polen ve nektar gibi depolanmaktadır. Su depolama işi peteğin üst kısmına, bal mumu ile yapılan küçük bölmelere olur. Su taşıyan arılar 1 günde ortalama olarak 50 sefer yaparlar. Kovana taşınan su miktarı ortalama 25 mg olup bazen 50 mg’a kadar çıkabilir. Dolayısıyla bir arı bir günde 1250 mg su taşıyabilir. Böylece kovana 1 litre suyun taşınabilmesi için 800 arının gün boyunca su taşıması gerekir.

   Arılar, yavru büyütmeye başladıklarında yavrularını yetiştirebilmek için suya ihtiyaç duymaktadır. Arı kovanlarının etrafında su olmadığı durumlarda arıların içilebilir su ihtiyaçlarını karşılayacakları suluklar yapmak gerekebilir. Kovan içindeki arılar yavrularını büyütebilmek için balın çözünmesinde suya ihtiyaç duyarlar. Ayrıca yavrularını da koyu bal ile değil konsantre gibi sulu tatlı bir sıvı ile beslemek isterler. Bu ihtiyacı kovanlara taşıdıkları sudan karşılarlar. Su, çok sıcak dönemlerde kovan içerisindeki sıcak havanın soğumasında kullanıldığı gibi yavruların rahatça yaşamasına yardımcı olmaktadır.

   Unutulmaması gereken en önemli husus susuz yaşam olamayacağıdır. Suyun canlı organizmalar için gereken en önemli unsur olduğunu tüm biyokimyasal tepkimelere giren ve çıkan faktörün su molekülü olduğunu biliyoruz. Biyokimyasal bir reaksiyon büyüme reaksiyonunda (ki arıların çoğalması ile bu reaksiyon son derece fazla miktarda gerçekleşmektedir) su reaksiyonda muhakkak gereklidir. Gerekli enzimsel yapılar, canlı bünyesinde aktif olabilmek için suya ihtiyaç duymaktadır.

   Arıların temiz su içebilecekleri suluklar yapılmalıdır. Suluklardaki suyun durgun olmaması önemlidir. Suyun sürkülasyon halinde olması önemlidir. Arılar, sıcak havalarda temiz ve akan sulardan içtiklerinde çok daha sağlıklı olur. Kovan iç hizmetlerinde çalışacak ve yeni doğacak yavruların bu suları kullanmalarına vesile olacaktır.

   Arılar, yavrulamanın yoğun olduğu ilkbahar sonuna doğru ve yaz başlangıcında suya çok ihtiyaçlar duyarlar. Nisan ayında bir kovanda günde 1-2 kilo su tükenir. Su ihtiyacı arıların yavrulama durumu ve hava sıcaklığına göre değişkenlik gösterir. Arılar kovanda su depolamaz ancak suya ihtiyaç duyduklarında kursaklarında dışardan taşırlar. Kovan içerisindeki sırlı baldan arıların faydalanması için sürekli suya ihtiyaç vardır. Arılar, 1 gram bal yiyebilmek için 12 gram su harcarlar. Arılar su ihtiyaçlarını karşılayamadıkları zaman, büyütüp besledikleri sürfelerin suyunu emerek onların ölmelerine de sebep olurlar.

Arılara Su Nasıl Vermelidir?

   Şubat ve mart aylarında havalar uzun süre serin gider ve arılar, yavruların ihtiyaç duyduğu suyu taşıyamazsa; bir şişe ılık su içine salman fitil uçma deliğinden kovana sarkıtılarak arıların suyu emerek ihtiyaçlarının karşılanması sağlanır. Arıların ilkbahar muayenesini yaptıktan sonra gündüz yemliklerle şurup verir gibi kovana düzenli su verilmesi sağlanmalıdır.

   Uçma veya yemleme deliğinden yemliklerle verilen sudan arıların günde iki kiloya yakın su aldıkları gözlemlenir. Su içine 1-2 çay kaşığı süzme bal ve bir parça tuz konulursa arıların bu suyu almasını çok kolaylaştırır. Bu yöntemle arılara su vermek oldukça zahmetlidir. Arıların dışardan su bulup getirmesi onların ölmesi, zaman kaybetmesi ve pis sulara konması sebebiyle sakıncalıdır. Bu sebeple ilkbahar ve yaz aylarında arıların su ihtiyaçlarının kolay karşılanabilmesi için, kovanların yakınlarında yüksek bir yere musluklu bir su deposu koyulur. Musluğun biraz açık bırakılarak suyun damla damla eğimli bir şekilde toprağa kadar yaslanmış bir tahtaya akması sağlanır. Bu tahtaya akan suyun hemen aşağıya kaymaması ve arıların suyu kolayca alabilmesi için tahtaya 1 cm kadar genişliğinde ve 2-3 mm derinliğinde bir kanal açılmalıdır. Bu kanalın baş ve son tarafına da geniş ve daha derin bir yuva açmalıdır. Suluklar güneş gören yere koyulur ve su ısınırsa arılar suyu daha kolay alır. Sulukların temizlenmesi ve suyun sürekli sirkülasyonu sağlanarak taze kalması sağlanmalıdır.

Arıların Tuz İhtiyacı

   Arıların gerek yavruları beslemek gerekse balın olgunlaşmasını ve uzun süre saklanmasını sağlamak için az miktarda tuza da ihtiyaç duyarlar. Arılar bu ihtiyaçlarını hela ve lağım ayaklarına konarak sağlarlar. İşte arıların böyle pis yerlere gitmemesi için gerek arılığa konulan suluklara gerekse arılara verilen şerbetin içine (10 litrelik şuruba silme 1 çay kaşığı kadar) tuz atmak faydalı olacaktır. WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU