yandex

Bamya Yetiştiriciliği

Bamya Yetiştiriciliği

 Bamya üreticiliği tarlalarda küçük arklar oluşturularak tohumlar ekilmesi yöntemiyle yapılmaktadır.  Düşük bir oran da olsa tüplü üretimde yapıldığı da görülmektedir. Aynı zaman da  işlem görmemiş toprağa tohum ekimi yapılabilir.

   Hava koşullarının daha ılıman geçtiği dönemlerde toprağa geniş aralıklarla ekim yapılır.  Hava koşullarına göre birkaç gün güneşlenen toprağa Disk-Harrow’dan önce toprak testi verilerine göre  temel gübreleme yapılır. Gübreleme aralıklı zamanlarda olacak şekilde değil bir kerede yapılır. Toprak yapısı yeterli miktarda ise ekim yapmaya başlanır. Toprak tavı iyi değilse masuralara salma su verilir ve tavlanması beklenir. Toprak tavlaşınca masuraların boyun noktalarına 20-25 cm sıra üzeri mesafe ile ve her ocağa 3 tohum gelecek şekilde 2-3 cm derinliğe ekim yapılır. Yanmış çiftlik gübresi her ocağın üzerine  gelecek şekilde atılır.  Bu uygulama kaymak tabakası oluşumunu engeller. Tohumlar çok derine ekilirse çimlenme ve fidenin toprak üzerine çıkması zorlaşır. Tohum özellikleri kısmında belirtildiği gibi tohumlar ekimden önce bir gün ıslak bez arasında tutulursa şişerek çimlenme teşvik edilebilir. Bu şekilde ekilen tohumlar toprak tavı da yeterli ise hızla çimlenerek 2 hafta içinde toprak üzerine çıkarlar ve büyümeye başlarlar .

   Sulama yapılmadan yapılacak bamya üretimlerinde ise aynı şekilde yapılan toprak işlemesinden sonra düz tarlaya sırayla el ile veya mibzer ile sıra arası 40-50 cm, sıra üzeri ise 15-20 cm mesafelerle tohum ekimi yapılır. Bir dekar alan için 1.5-2.0 kg tohum yeterlidir.

Bakım işleri

   Düz tarlada veya masura şeklindeki üretimlerde bakım işlemleri farklı değildir. Sadece masuralı üretimde her ocakta 2 bitki kalacak şekilde kademeli azaltım  yapılır. Düz tarlaya yapılan ekimde ise gerekirse azaltım yapılmalıdır.

Çapalama

   Topraktan çıkışını  tamamlayan bitkiler ilk orijinal  yapraklarını çıkardıkları zaman masuralı üretimde her ocakta birbirinden uzak 2 bitki bırakılarak azaltım yapılır ve 1. çapa yapılır. Düz tarla ekimlerinde ise bitkiler 2-3 hakiki yapraklı olunca 1. çapa yapılır. Bu çapalama işlemi hem yabancı ot gelişimini engeller hemde toprağın havalanmasını sağlar. Susuz yapılan üretimde bitkiler 15-20 cm boy alınca 2. Çapa yapılır. Bundan sonraki gelişim durumuna göre 3. çapa gerekirse yapılır. Çünkü bitkiler hızla gelişerek aralarını kapatır ve yabancı ot gelişimini engeller. Masuralı üretimde de benzer büyüme  görülür. Ancak bu üretim şeklinde sulama yapıldığı için yabancı ot gelişimi teşvik edilmiş olacağı için 3. bir çapalama işlemi gerekli olabilir. Bitkiler 15-20 cm boy aldıktan sonra yapılacak bakım işleri sulama ve hastalık-zararlı mücadelesidir.

Sulama

   Masura şeklinde yapılan üretimlerde tohum ekimi ile birlikte hava şartlarına dikkat edilmesi  koşullarına bağlı olmak koşuluyla gerekli olduğu dönemlerde salma şeklinde sulama yapılır. Yağmurlama, sulama, küllenme hastalığını teşvik ettiği için kesinlikle yapılmamalıdır. Bamya üretiminde özellikle ilk meyveler görüldükten sonra yapılacak olan sulama ,üzerinde olumlu etki yapar. WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU