yandex

Bitkilerin Su Tüketimine Etkenler

Bitkilerin Su Tüketimine Etkenler

Bitki yetiştiriciliğinde topraktaki su miktarı çok önemlidir. Bitkiler, topraktaki suyu kökleri sayesinde alır ve kökler yardımıyla da hücrelerine, dokularına ve yapraklarına iletirler. Yapraklara aktarılan su terleme yöntemi ile atmosfere verilir. Toprak ve atmosfer arasındaki su döngüsünde önemli rol oynayan bitki, kökler ve yapraklar arasında dönen su; bitki için yaşamsal öneme sahiptir. Bitkilerin topraktan aldığı su, yapraklardan terleme ile verdiği sudan daha düşükse bitki yapısındaki denge bozulmaya başlar. Başta zarar gören bitki bulunduğu ortama uyum sağlamak için stomalarını kapatarak önlem alır. Fakat daha uzun sürelerde maruziyetlerde ise bitki kuruyabilir.

Bitki Su Tüketimine Etki Eden Ana Faktörler

Bitkilerin su kayıpları; buharlaşma ve terlemeden etkilenmektedir.

Evaporasyon: Suyun topraktan, yüzey ve yaprakların yüzeylerinden ısı transferi sayesinde sıvıdan gaz hale dönüşmesiyle atmosfere yayılım olayına buharlaşma denir.

Transpirasyon: Buharlaşmanın değişik bir şekli olan terleme bitki kökleri sayesinde alınan suyun yaprak aracılığı ile atmosfere yayılması olayına denir. Gelişim boyunca toprak köklere, kökler gövdeye ve gövdeden de yapraklar sayesinde biyosfere sürekli bir su hareketi olur.

Kök Derinliği: Bitkilerin normal gelişimi için gerekli olan suyun %80’nin alındığı kök derinliğidir.

Bitki Su Tüketimine Etki Eden Diğer Faktörler

İklim, mevsim ve bitkisel faktörlerin etkisi, zaman ve çevreye bağlı olarak farklılık gösterir.

Sıcaklık bitkilerde gelişme evresinde karşılaşılan bir faktördür. 0-10  arasında bitkinin su ihtiyacı azalır, 10-14  arasında artar ve 36  de de en yüksek seviyelere çıkmaktadır.

Bitki büyüme evresinde özellikle yıllık gelişme evrelerinde su tüketim oranını oldukça fazla etkilemektedir.

Büyümenin maksimum olduğu evrede bitki yaprak, kök ve gövde gibi organlarının kullanılmasıyla, ana bitkiyle aynı genetik yapıya sahip yeni bireylerin oluşması sağlanır.

Bitkilerin olgunluğa eriştiği dönemler ise canlı hücre, doku ve organların görev ve faaliyetlerinin yavaşladığı evredir.

Bitkilerin gelişme süresi fizyolojik faaliyetlerin devam ettiği süredir.

Güneşlenme süresi boyunca gün uzunluğunun arttığı yerlerde su ihtiyacı daha çok olacaktır.

Havadaki neminin artışı ile buharlaşma hızı da azalmaktadır. WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU