yandex

Damla Sulama

Damla Sulama

Bitki gelişimi için su ve besin maddelerinin köklerine doğru zamanda iletilmesini sağlayan en verimli sistemdir.

Damla sulamada her türlü topografyada ve toprak tipinde buharlaşma ve kaçak riski bulunmadığından büyük oranda eşit dağılım ile su tasarrufu sağlanır.

Bitkinin gelişim ihtiyaçlarına uygun su ve besin doz ayarı imkanı sağlayan damlama sulama aşırı gübre veriminden kaynaklanan yüksek tuzluluğun önlenmesine katkı sağlar. Aynı zamanda bitki toprak üstü organları daha az ıslandığı için mantar hastalıkları da düşer.

Mısır, pamuk, yonca ve şeker pancarı gibi tarla bitkilerinde, sebzelerde, topraksız yetişen bitkilerde yani hemen hemen her bitkide ve eğimli, dalgalı, toprakların kumlu, taşlı ve sığ olduğu her tür arazi şartlarında kullanılabilir.

Toprak için eşit nem dağılımı ve yüksek toprak havalandırmasını sağlayan bu yöntem belirli bir bölümü ıslatmak için kullanıldığından yağmurlama sulamadan daha az su ve enerji harcadığından %40 daha karlıdır. Su kaynaklarının az olduğu yerlerde geniş alanlar daha kolay sulanabilir. Buharlaşma ve derine süzülme kayıpları az olan bu yöntemde yüzey akış kayıpları da yoktur.

Yabancı ot kontrolü kolaydır.

Toprakta bulunan tuzlar, itilerek tuzlu topraklarda güvenli tarım yapılır. Damlama sulama yönteminde ilk yatırım maliyetlerinin yüksekliğine rağmen, su kaynaklarının yetersizliği ve daha geniş alanların sulanabilmesinden verimi yüksek olan ekonomik bir yöntemdir.

Damla Sulama Yönteminin Dezavantajı; Kum parçacıkları, mineraller, organik ve inorganik maddeler ile kimyasal maddeler damlatıcıların tıkanmasına sebep olur. Bu nedenle çok iyi bir süzme işlemi yapılmalıdır.

  • Suyun filtre edilmesi ve sistem içine kirleticilerin girmesini önlemek için filtre düzeni kurulmalıdır. Tıkanan damlatıcıyı bulmak ve onu temizlemek daha zor ve pahalı olacaktır.
  • Su kaynağındaki eriyik kalsiyum ve demir tuzlarından meydana gelen çökelti veya bakteriyal çökeltiler de tıkanmaya sebep olur.
  • Silt ve kil mineralleri damlatıcılardan daha küçük olmasına karşın laterallerde hızın düşük olduğu bölgelerde birikirler. Damlatıcıları tıkayarak geniş kütleler oluşturan topaklanan kil tabakaları da su akışının azalmasına neden olur.

Damlama sulama sisteminin tıkanmasına neden olan etkenler tabloda gösterilmiştir.

Fiziksel

(Süspansiyon Parçacık)

Kimyasal

 

(Çözelti)

Biyolojik

 

(Bakteri ve Alg)

Organik

Yosun, su bitkileri ve alg

Balık, yılan vs

Kalsiyum karbonat

Filamentler (lif)

İnorganik

Kum

Silt

Kil

Kalsiyum sülfat

Slaym

 

Ağır metal, oksit, hidroksit, karbonat, silikatlar

ve sülfatlar.

Küçük birikmeler

Demir

Sülfür

Manganez

  Gübreler

 

Fosfat

Su ile oluşan amonyak

Demir, çinko, bakır ve Magnezyum

 

Düzenli kimyasal uygulamaları yavaş oluşan çökeltilerle meydana gelen tıkanmalara karşı en iyi çözüm yöntemidir. Bu tıkanmaları önleyen en basit yöntem klordur.

Damlamada Yüzey Altı Sulama; Lateral üzerine geçik ve laterale boylamasına geçik tipindeki damlatıcılardan suyun toprak yüzeyinin altına iletimini sağlar. Yüzey altı sulaması için su çıkış debisi, 1 –16 lt/h arasında değişen bu yöntemde taban suyunun yükseltilmesi ya da doğrudan sulanması yoluyla ıslatıldığı için sızdırma sulamadan farklıdır.

Damlama sulamada su deposunun önemi büyüktür. Su depolarında suyu bekletmeniz ağır metallerin de dibe çökmesini sağlar. Dinlendirilmiş suyu bitkilere vermek daha faydalı olacaktır. Santaş su depoları damlama sulama ile uyum sağlayarak sisteme entegre olur. Damlama sulama deposu olarak genelde 5 ton su deposu, 10 ton su deposu ve 20 ton su deposu tercih edilir. 100 litreden 100 tona kadar olan su depolama çözümlerimiz ile daha yüksek kapasiteler için de tarımsal sulama havuzlarımız ile sizlere hizmet veriyoruz. Detaylı bilgiyi Santaş satış ekibimizden edinebilirsiniz. WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU