yandex

Havuç Yetiştiriciliği

Havuç Yetiştiriciliği

İKLİM ŞARTLARI

    Bu bitkinin yetişebilmesi için soğuk hava koşulları olması gerekir.  Özellikle çimlenme ve sonrasındaki erken dönemde soğuklara karşı dayanıklı olması nedeniyle soğuk iklim özelliklerine sahip yerlerde erken ilkbahar aylarında sıcak iklim özelliklerine sahip bölgelerimizde ise kış aylarında rahatça yetiştirilebilmektedir. Havuç yetiştiriciliğinde yağış ve nem olgunlaşm0a bakımından diğerlerine nazaran çok daha randımanlı bir etki bırakır. Sürekli yapış üretimi zora sokar, verim azalmasına neden olur. Havuç bir uzun gün bitkisidir. Havuç bitkisinin yetişebilmesi için en yüksek  sıcaklık isteği 16-18°C’dir. Olabilecek en düşük sıcaklık isteği 9°C’dir.Ortamın olabilecek en  yüksek  sıcaklık değeri  ise 28°C’dir. -5 ile -7°C’leri arasında donma başlar. Sıcaklık havuçta renkler arası geçişler sonucunda olgunlaşmış bir bitki olmasında olumlu olarak tesir etmiştir. Soğuk ve yağışlı geçen üretim sezonlarında açık renk havuç elde edilir. 10-15 °C’lik sıcaklıklarda oluşan renk bitkinin  oluşumunu olumlu yönde etkiler. Eğer bitki yeterince olgunlaşmış ise  havucun rengi olmaz. Sıcaklık kökün yetişmesinde  doğrudan etkili olup yüksek sıcaklıklarda havuç kıs boylu kalır. Düşük sıcaklıklarda ise havuç boyu çeşit özelliğini gösterse de bu defa renk ve havucun çapından kaynaklı olumsuz oluşum gösterir. Daha uzun ve açık renkli havuçlar oluşur. Fazla yağış havuçta olumsuz etki yapar. Fakat nemin olumlu yanı  vardır. Zeminin toprak olması  havucun yetişmesine etki etse de etkisi sıcaklığın etkisi kadar olmaz. Özellikle kuraklıkta yüksek sıcaklıkla birlikte nem  düşük sıcaklık yan yana gelince havuç üretimi olumsuz yönde etkilenir. En iyi olgunlaşma 20°C civarındaki sıcaklıklarda olur. Sıcak bölgelerde yapılan ilkbahar üretiminde bitkilerin önemli bir bölümünün yeterli büyüklükte havuç oluşturmadan eşeyli üremeye  geçerek çiçek oluşumuna başlandığı  görülür.

   Toprağın Olması Gereken Şartlar; İklim şartları nedeniyle seçici olan havuç toprak koşulları   bakımından dikkat gerektiren  bir bitkidir. Havuç üretiminin yüksek olmasında  toprak yapısının önemli bir etkisi vardır. Toprağın yapısı, toprağın derinliği, toprağın iş kısmındaki kökü havuç bitkisinin gelişimini olumsuz etkileyen etkenler olup, olmadığını  gösterir . Kolay  bünyeli topraklarda havuç üretimi doğru şekillerde desteklendiğinde  sağlam ürün  verecektir.   Böyle topraklarda kültürel işlemler çok kolay ve ekonomik olduğu gibi elde edilen üründe çok daha  sağlam  ve aynı zamanda nitelikli ürün yetiştirilmiş olur. Havuç enine  bünyeli, serin, besin maddelerince niteliklerce değerlendirildiğinde iyi işlenmiş toprak ister. İmparator grubu havuçlar enine türde, killi kumlu topraklarda nitelikli ürün yetiştirilmesi beklenir. Uygun çevre koşullarında killi topraklarda üretilen havuçlarda diğer topraklara oranla alınan verimden çok daha fazla mahsül alınır. Ancak killi topraklarda üretilen havuçlarda yıkama önemli zorluklar çıkarır. Bu nedenle bu topraklarda yetiştirilen havuçlar konserve endüstrisinde kullanılır. Taze olarak değerlendirilecek olan sofralık havuç üretimi ve erkenci havuç üretimi için hafifi karakterli topraklar tercih edilmelidir. Toprak pH’sı havuç yetiştiriciliği açısından önemli bir yere sahiptir. Havuç yüksek asitliğe karşı hassastır. pH 6-6.5 arasında değer taşıyan topraklar havuç yetiştiriciliği için ideal topraklardır. Toprak pH’sı 5’in altında olması önerilmez.

   Bitkiler yeşillenmeye başlayıp yapraklarının da  oluşmaya başladığı evrede  gübreleme yapılması en doğru gübreleme dönemidir. 8-10 kg saf azot, 8-9 kg fosfor ve 12-16 kg potasyumlu gübre hesaplanarak sonbaharın başlangıcı olan eylül  ayında  toprağın 10-15 cm derinliğine yapılması gerekir.  Azotun yarısı ekim öncesinde diğer yarısı da bitkiler 3-4 hakiki yapraklı olduklarında uygulanırsa yıkanma yoluyla kayıp azalır. Düzenli sulama havuç bitkisini köklerin büyümesi ilk evresinde  susuz kalması havucun boyunun kısa kalmasına, ikinci evresindeki dönemde ise  susuzluk havucun yeterli ölçüde büyüklük göstermemesine  ve düzenli sulama yapılmadığında gevşeyip sarkması sonucunda kırılımasına sebep olur. Bu nedenle havuç yetiştiriciliğinde sulama doğru şekilde yetişmesi  en çok etkileyen faktörlerden birisidir. Havuç bitkisinin  sulanmasında polietilen su depolarımızla  yağmur sularını biriktirerek damlama sulama yöntemini kullanabilirsiniz. WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU