yandex

Konutlarda Su Deposu Zorunluluğu

Konutlarda Su Deposu Zorunluluğu

Planlı alanlar imar yönetmeliğinin 36.maddesinde de yer aldığı üzere su deposu kullanılması zorunludur.

Madde 36 şu şekildedir.

(1) Bu Yönetmelikte belirtilen,

a) Çok yüksek yapılarda 30  ’ten,

b) Umumi binalar ve yüksek katlı yapılarda 15  ’ten,

c) 10 bağımsız bölüme kadar konut binalarında 3  ’ten,

ç) Diğer binalarda 5  ’ten, az olmamak üzere yapının kullanma amacı, günlük su ihtiyacı, seçilen yangın söndürme sistemi gibi kriterler ile ulusal ve uluslararası standartlara uyulmak ve gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri alınmak şartıyla hacmi belirlenen su deposu bulundurulması zorunludur.

(2) Konut binalarında 10 bağımsız bölümden sonraki artan her bağımsız bölüm için su deposu hacmi 0.50   arttırılır.

(3) Tüm binalarda su deposunun bulunduğu kat itibariyle cazibeli akımın mümkün olmadığı durumlarda hidrofor konulması zorunludur.

(4) Su depoları ve hidrofor, gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri alınarak binanın bodrum ya da çatı katında tertiplenebileceği gibi, aynı koşulları taşımak şartıyla, bina alanı dışında ön, yan ve arka bahçelerde toprağa gömülü şekilde de yerleştirilebilir.

(5) Su depoları, taşıyıcı sistemden bağımsız olarak betonarme, paslanmaz çelik veya sıhhi şartlara uygun benzeri malzemeden yapılır.

 

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23722&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU