yandex

Konutlarda Yağmur Suyu Deposu Zorunluğu

Konutlarda Yağmur Suyu Deposu Zorunluğu

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2011 yılında yayımlanan yönetmelikte yağmur sularının biriktirilerek depolanması şartı getirilmiştir. İlgili yönetmelik şu şekildedir.

2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapıların mekanik tesisat projelerinin; çatı yüzeyinden toplanacak yağmur sularının gerekmesi halinde filtre edilerek bir tankta toplanması ve bina tuvalet sifonlarında kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi içermesi zorunludur.

Yağmur Suyu Deposunun Hacmi

Yapının bulunduğu ilin aylık m²’ye düşen en fazla ortalama yağış miktarı ile binanın çatı alanı esas alınarak hesaplanır. Toplanan yağmur suyunun bina tuvalet sifonlarının ihtiyacından fazla olan kısmı, tesisat projesinde gösterilmek suretiyle bahçe veya diğer ortak alanlarda kullanılabilir.

İlgili idarelerce yağmur suyu toplama sisteminin daha küçük parsellerde yapılmasına, toplama tankı hacim hesap yöntemine ve ilave kullanım alanlarına ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yani zorunluluk şuan için 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapıları kapsamakta iken ilgili belediye tarafından bu miktar değiştirilerek daha küçük yapılarda da zorunlu hale getirilebilir. Çünkü küresel ısınma ile birlikte mevsim normallerinin değişmesi ile birlikte yağışların azalmasının da etkisiyle barajlarda ve göllerde bile suların kalmadığı, su kıtlığının her geçen gün artması sadece ülkemizde değil dünyada bu tür tedbirlerin alınmasını zorunluluğuna neden olmaktadır.

Yağmur suyu toplama tankı, bina bünyesinde veya çekme mesafelerini ihlal etmemek kaydı ile ön, yan ve arka bahçelerde ya da bahçe zemini altında konumlandırılabilir. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmur suyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz. Gri su sistemi de bulunan binalarda toplanan yağmur sularının bu sisteme verilmesinin mümkün olması halinde yağmur suyu için ayrıca bir toplama tankı yapılma zorunluluğu aranmaz.”

Yağmur suyu tankları genellikle yeraltına entegre bir sistemdir.

Yağmur suyu deposu olarak; değişken litrelerde ve ölçülerde polietilen depo, modüler depo, fiber depo, foseptik depo, şişme depo gibi çözümler sunabiliyoruz. Santaş satış ekibimizden ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun çözüm su depoları için destek alabilirsiniz.

Tüm çatı oluk sularının ve tüm bina atıklarının geri dönüştürülerek arıtılıp filtre edilmesinden sonra geri kazanımı da yağmur suyu deposu zorunluluğu gibi ilerleyen süreçlerde Avrupa’ daki sistemler gibi ülkemizde de zorunlu hal alacaktır.

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210711-1.htm WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU