yandex

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Civcivlerin Yem ve Su İhtiyacı 

Civcivler kuluçkadan çıktıktan en geç 24-48 saat sonra yem yemeye ve su içmeye başlamalıdır. İlk günlerinde el sulukları ile su ve yem verilir. Suluklarda sürekli taze su bulunmalıdır. Altıncı haftaya kadar 15-20 civcive bir damlalık suluk konulmalıdır. Yedi günlüğe kadar her 20 civciv için bir civciv suluğu konulması gerekir. Su sıcaklığının da 17-22 derece olması verimi arttıran önemli bir unsurdur.

 

Yemlikler, plastik olursa 50-60 civcive bir yemlik yeterli olacaktır. Otomatik ve uzun yemlik kullanılıyorsa civciv başına 4 cm yemlik mesafesi yeterlidir. Yavru döneminde civcivler, %20 proteinli 2800 kcal / kg metabolik enerjili yemlerle beslenir. Bu dönemde bir civciv günde ortalama 2,5 kg yem yemektedir.

Bir tavuk kümes çiftliğinde günlük ortalama 1 tavuk için 1 günlük gerekli su miktarı 200ml dir.

Hayvanlar susuz yaşayabileceklerinden daha uzun süre yiyeceksiz yaşayabilirler. Su, hayvan metabolizmasının her alanında yer alır. Vücut ısısının düzenlenmesinde, besinlerin sindirilmesinde ve atıkların giderilmesinde önemli rol oynar. Normal sıcaklıklarda, su tüketimi iki katına veya dört katına çıkabilir. Kanatlı sürülerinin sağlıklı kalabilmeleri için yeterli kalite ve miktarda suya ihtiyaçları vardır.

 

Kanatlı Kümes Hayvanlarında Sudaki PH Oranının Etkisi

Asidik içme suyu sindirimi etkileyebilir, sulama ekipmanlarını da aşındırabilir. Ayrıca suda çözünür aşıların ve ilaçların kullanımını bozabilir. Kanatlılar, pH değeri 6,0 ila 6,8 olan suyu tercih eder ancak 4 ila 8 pH aralığını da tolere edebilir. Bununla birlikte, pH’ı 6’dan düşük olan suyun tavuk performansını olumsuz etkilediği gösterilmiştir. pH’ı 8’in üzerinde olan su sağlandığında tavuklar su tüketimini azaltabilir. Bu da yem tüketimini ve kanatlı performansını etkileyecektir.

 

Kanatlı Kümes Hayvanlarında Yaşın Su İhtiyacına Etkisi

Bir kanatlının su tüketimi yaşının ilerlemesiyle artış göstermektedir ancak birim vücut ağırlığı başına da azalmaktadır. Kanatlıların su içmesi yem tüketimi ile orantılıdır. Yani yem miktarını etkileyen herhangi bir durum su tüketim etkisi olarak hayvana yansıyacaktır.

 

Kanatlı Kümes Hayvanlarında Sıcaklığın Su İhtiyacına Etkisi

Ilık havalarda kümes hayvanları, yem olarak tükettikleri ağırlığın iki katı su tüketirler. Su tüketimini etkileyen temel faktörlerden biri de çevre sıcaklığıdır. 30 C ortam sıcaklığında yaşayan kanatlılar 15 C de yaşayanlara oranla iki kat daha fazla su ihtiyacı vardır. Çünkü yüksek sıcaklık yem tüketimini de azaltır.

24 saatlik bir susuzluk durumu, verimin %30 oranında azalmasına neden olur ve verimin normale dönmesi 25-30 günü bulabilmektedir.

 

Kanatlı Kümes Hayvanlarında Minerallerin Su İhtiyacına Etkisi

Böbreklerinde tuz ya da sodyumca zengin bir içerik miktarını artıran besin tükettiklerinde su ihtiyaçları da artacaktır. Melas, soya, magnezyumla gelen kalsiyum/fosfor kaynakları gibi potasyum oranı yüksek beslemelerde su ihtiyacı da artacaktır. Bu da su atımının artışı ve daha yaş altlığa sebep olmaktadır.

Su kalitesinin kanatlı yetiştiriciliğine etkisi gözardı edilmemesi gereken bir konudur. Çünkü kimyasal kirleticiler, su kalitesini etkileyen en ciddi sorunlardır. Suya bir bakteri karışması su ana kaynağına yeraltı sularının girdiğinin habercisi olabilir. Bu durumda ilk çare olarak su, klorlanabilir. Suda nitrat ya da nitritlerin varlığı da sorun çıkarabilmektedir. Bu durum da hayvan gübrelerinin su sistemine sızdığının habercisi olabilir. İnsanların içilebilir su için standart 10-20 ppm nitrat nitrojen iken daha yüksek değerler hayvanlar tarafından kabul edilebilir seviyededir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde verimin düşmesi için takribi 50ppm değerin üzerinde olur.

Kanatlı hayvanların gagalarının düzgün kesilmediğinde ihtiyaçları kadar suyu içemedikleri gözlemlenmiştir. Bu durumda da yeterli beslenemediğinden dolayı yumurta veriminde %20 kayıp olabilmektedir.

Kanatlıların hastalık veya stres durumunda, yem tüketiminin düşmesinden bir iki gün önce suyu az içtiği gözlemlenmiştir.

Tavukların günlük su ihtiyaçlarını, yeme göre, sıcaklığa, tuz ve diğer minerallere göre nasıl etkilendiğini paylaştık. Sİz de bu bilgiler ışığında veterinerinize danışarak civciv ya da tavuklarınızın ihtiyaçları olan toplam litreyi bulabilir ve Santaş su depoları sayesinde sularınızı depolayabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza uygun tüm su depolama sistemleri hakkında tüm bilgileri Santaş satış yetkilisine danışarak edinebilirsiniz. WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU