yandex

Meyve Yetiştiriciliği

Meyve Yetiştiriciliği

Meyve Ağaçlarında Sulama

Meyve ağaçlarının da diğer bitkiler ve tüm canlılar gibi sağlıklı gelişimleri, sürekli ve verimli ürün alınabilmesi için topraktan yeterli su verilmesi gereklidir.

Meyve cins ve türlerinin ihtiyaçlarına göre gereken su, yağışlarla karşılanamaması durumunda suni sulamalarla (LİNK sulama yöntemleri) toprağa verilmelidir.

Sulama, doğal yollarla karşılanamayan ve meyve ağaçlarının ihtiyacı olan suyun meyve ağacının kök bölgesine iletilmesi işlemidir. Verilecek su, meyve yaş, tür ve cinsine, ekilen yerin iklim şartlarına ve toprakla içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin meyve ağaçları içinde suya fazla ihtiyaç duyan elma, Karadeniz’de sulanmadan yetişir ancak Tokat, Kocaeli ve Amasya’da 30 günde 1, Orta Anadolu’da ise 10-15 günde bir su ihtiyacı duyar.

Tınlı topraklarda, hafif kumlu topraklara göre daha seyrek sulama yapılır. Örneğin erik ağaçları fazla suya ihtiyaç duyarken badem ,vişne gibi meyve ağaçları daha az suya ihtiyaç duyar.

 

Sulama zamanları;

Meyve bahçeleri, şartlara ve isteklere göre, yılın dört mevsiminde de sulanırlar.

Kış Sulaması;

İklimi kurak ve yaz mevsiminde suyu az olan yerlerde yapılan bu sulama, özellikle yağışın az olduğu yerlerde toprak altı suyunu tamamlamak ve kışın genç sürgünlerin kurumalarını önlemek için yapılır. Kışın akan sular yaz için depo edilir. Kıraçlara yağan yağmurların ve eriyen kar sularının toprak yüzeyinden akmasını önlemek için akıntı sularının oluşturduğu küçük harklar bahçelere çevrilerek sulama imkanı olmayan step ve stepe geçit bölgelerinin kıraç bölmelerinden ağaç köklerine su alması sağlanır.

 

İlkbahar Sulaması;

Kış Sulamasında olduğu gibi, suyun nispeten bol olduğu ilkbahar aylarındaki sulamalarda topraktaki su yoksunluğu giderilebilir. Eriyen kar suları ile dere, çay ve nehirlerde sular çoğalır. Bu sayede yakın olan bahçelere salma su verilebilir.

 

Yaz Sulaması;

Meyve bahçelerindeki en verimli sulamadır. Mayıs ayında başlanan bu sulamada bahar ayları kurak geçen yerlerde yaz sulamasına erken başlanır ise meyve tutumu artar ve verim yüksek olur.

Yaz sulamalarının zamanında yapılmadığında ağaçlarda Haziran dökümü denilen meyve dökümü olur.

Sonbahar donları erken başlayan ve kışı şiddetli geçen yerlerde; yaz sulamalarını sonbahar içlerine kadar uzatmak uygun olmaz, bu durumda sürgünler iyi pişkinleşmeyecek ve donlardan daha çok zarar görecektir.

Yaz sulamaları; iklim şartlarına, toprak türüne ve meyve türünün ihtiyaçlarına göre 7-60 gün periyotlara kadar değişik zaman aralıklarında yapılır.

Sonbahar Sulaması;

Yaz sonları ve sonbaharın ilk aylarında kurak geçen yerlerde meyve ağaçları çoğu kez yeterli ölçüde besin maddeleri depolanmadan ve çiçek tomurcukları normal gelişmine ulaşmadan kışa girmek zorunda kalır. Ağaçlar kış donlarından etkilenekleri için çiçek gözlerinin ilkbahar gelişiminde normal olmadığı ve bu sebeple de meyve bağlayamadıkları görülür.

Bitkilerde gelişimin devamı için sonbahar sulamaları bir iki kez yapılabilir.

 

Sulama zamanının tayini ve bahçelere verilecek su miktarı;

Meyve bahçelerinde sulama, ağaçlarının suya ihtiyaç duydukları zamanda yapılmalıdır. Ancak, diğer kültür bitkilerinde olduğu kadar basit değildir.

Ağaçlarda susuzluğun belirtisi, yapraklarda solmanın beklendiği durumlarda meyvelerin önemli bir kısmının dökülmesi yüzünden çok geç kalınmış olur. Meyve bahçelerindeki su ihtiyaçları için yabacı otlar esas alınır. Otsu bitkiler toprakta suyun azalışıyla daha çabuk solmaya başlar.

Toprak neminin ölçülmesinde ancak en sağlıklı yöntemler;

1- Gravimetrik yöntem

2.Gözenekli alçı blokları

3-Tansiyometreler

4-Nem ölçer (akuater)

5-Nötron yöntemi

Meyve Ağaçlarında Su Düzeni

Bitki dokularının en önemli yapı maddesi olan su, dalcık ve yaprakların %50-75 ‘ini köklerin %60-85 ‘ni ve birçok etli meyvelerin ve %85 veya daha fazla kısımlarını içerir.

Suyun asli görevi besin maddelerini eritmek ve taşımaktır. Bunun yanında birçok kimyasal olaylarda iş görür ve fotosentezde de önemli rol oynamaktadır.

Tüm meyve ağaçlarındaki su, bitki gelişim ve verimi için çok önemlidir. WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU