yandex

Su Kaynaklarının Tükenmesi

Su Kaynaklarının Tükenmesi

Dünyadaki insanlar, hayvanlar ve doğal güçler mevcut su kaynaklarını azaltmaktadır. İnsanların bilinçlenmesi yani suyu planlı kullanma ve korumaya dair farkındalık son on yılda artmış görünse de oldukça yetersizdir. Ülkeler, daha teknolojik olarak suları koruma konusunda yatırımlar yapmalıdırlar.

Su kaynakları tüketimi insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak artmaktadır. Bunun nedenleri; şehirleşme, nüfus artışı, artan yaşam standartları, su için artan rekabet ve kirliliktir. İlaveden dolaylı olarak da iklim değişiklikleri ve doğal koşullardaki farklılıklar bu durumu daha da ağırlaştırmaktadır.

Su Kaynaklarını Etkileyen Faktörlerden Bazıları

Su sıkıntısı yaşanan kırsal alanlardan su sorunu olmayan kentsel alanlara kayan nüfus göçleri ile birlikte yaşanan nüfus artışları

İnsanların suları kirletmesi

Sosyo ekonomik rahatlık için yoğun su kullanımları

Kullanıcılar ve kullanımlar arasında artan rekabet

Endüstriyel tesis artıklarının sulara karışması

Tarımsal kaynaklardan kaynaklanan kirlilik WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU