yandex

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

  Bir alabalık üretim tesisi kurmak için 100 lt/sn su debisi gerekmektedir. Daha az su miktarına sahip olan bir kaynakta alabalık üretimi istenirse ısınma sorunu yaşanabilir. Bu durum balık üretimi için tehlikeli bir ortam oluşmasına neden olur. 100 lt/sn su bulunan bir kaynakta 6-9 ton balık yetişeceği söylenebilir. Fakat iyi bir planlama yapılması durumunda 15-20 ton alabalık miktarına da çıkabilir. 1.000 yumurta için 0.5-1 lt/dakika, 0-2 aylık 1.000 adet yavru için 1-3 lt/dakika, 4-8 aylık 1.000 balık için 1 lt/dakika su hesaplanması gerekir. Örneğin, balık yavruları 7 aylık ise 1.000 balık için 7 lt/dakika su gerektiği hesaplanabilir. Balıkların ihtiyacı olan suyun hesaplanmasında balıkların artan yaşları yanında gelişme durumlarının da dikkate alınması gerekmektedir. İyi yemlenmiş ve gelişmesi hızlı olan kolonilerde su ihtiyacının bir miktar daha fazla olması gerekmektedir.

 

Balık yetiştiriciliğinde su ihtiyaç planının çok önemli olduğu unutulmaması gereken bir durumdur.

 

Akım Hızı ve Su Derinliği

 

Alabalıkların büyüme hızları su içerisindeki oksijen miktarı ve su sıcaklığı ile doğrudan ilgilidir.

Su içerisindeki oksijen değişimi ile ağ kafes içindeki suyun değişimi ile orantılıdır. 4 metrenin altındaki derinliklerdeki ağ kafeslerle alabalık yetiştiriciliğinde 1000  yüzey alanı için 150 litre – 180 litre su değişimine ihtiyaç vardır. Bu nedenle akım hızının bu değişimi sağlayacak yeterlilikte olması gerekir. Ağın yerleştirildiği ortamın tabanı ile kafesin ağ torbasının alt kısmı arasında en az 1 metre mesafe olması istenir. WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU