yandex

Tere Yetiştiriciliği

Tere Yetiştiriciliği

Kök

   Terenin önce kazı kökü oluşmaktadır. Bu kök 4 – 6 cm uzunluğa ulaşınca, yan ve saçak kökler oluşur. Zaman içinde kazık kök kaybolur ve bitki saçak köklü görünür. Kökleri 20 – 25 cm toprak derinliğine kadar inmektedir.

Gövde

   Bitkinin gövdesi yeşil renkli, rozet şeklinde, toprak seviyesindedir. Gövde, üstünde bulunan yaprakları taşır. Olgunlaşma döneminde, çiçek sürgünleri üstünde, alttan üste doğru azalan ve küçülen yapraklar oluşturur. Bitkinin çiçekleri de koltuklardan çıkan sürgünler üstünde bulunur. Bitki 30 – 60 cm arasında boylanır.

Yaprak

2 farklı yaprak yapısına sahip tere üretimi yapılmaktadır:

  1. Parçalı yapraklı olanlar (Maydanoz tipli)
  2. Parçasız, düz, oval ve uzun yapraklı olanlar (Roka yapraklı)

   Her 2 tere çeşidi, yaprak özelliği olarak farklılık gösterse de aynı şekilde üretilirler. Yaprakların sapları her 2 çeşitte de yuvarlaktır. Tek gövde üzerinde, çok sayıda uzun saplı yaprak meydana gelir. Yapraklar, saplarıyla beraber tüketilir. Maydanoz yapraklı tereler, daha yüksek oranda uçucu yağ içerir. Roka yapraklı çeşitlerde, yaprak ayası tek parçadır ve kenarları dişli ya da düz olur. Bu çeşitler daha düşük oranda uçucu yağ içerir.

Sulama

  Suyu çok seven bir bitki olan terenin toprağı sürekli nemli olmalıdır. Yetiştiricilik yapılan bölgenin iklim şartlarına bağlı olarak sulama, önceleri sürgüler vasıtasıyla sonrasında ise salma sulama şeklinde yapılır. Aşırı sulama ise kök hastalıklarına neden olabilir.

Gübreleme

   Tüm yetiştiriciliklerde, gübre kullanmadan önce toprak tahlili yaptırılmalıdır. Tahlil sonuçlarına göre gübreleme yapmak gerekmektedir.

   Bitkinin vejetasyon dönemi kısa sürdüğü için, ihtiyacı olan besin maddelerinin başta verilmesi yararlıdır. Çiftlik gübresi direkt verilmemelidir. İyice yanmayan çiftlik gübresi bitki için zararlıdır, zararlı böceklerin çoğalmasına neden olur. Çiftlik gübresi tercihen, bir dönem önce yetiştirilen bitkiye verilmelidir. Ya da iyi yanmış gübre, dekara 1 – 2 ton verilmelidir. Bir önceki dönemde dekara 4 – 6 ton atılırsa, tere üretimi için yeterli organik madde kalır. WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU