yandex

Turp Yetiştiriciliği

Turp Yetiştiriciliği

Kök

   Turplar kazık köklü bitkiler ailesindendir. Çimlenmeden hemen sonra kazık kökler, çeşitlerine göre 10-15 cm ile 30-35 cm kadar toprak altına inebilmektedirler. Kazık köklerin boyuna büyümesi zamanlarında renkleri beyaz kalmaktadır. Kazık kökler çeşitlerine doğru orantılı olarak 1/3 ile 2/3’lük kısmı gelişmenin ilerleyen dönemlerinde yumru haline gelmektedir. Bazı türlerinde yumru üstünde yan kökler gelişir bu da yumru kalitesini aza indirgemektedir. Yan kökler ise 5-15 cm aralığında görünen bir alana yayılır. Toprağın anatomik yapısı da çatallaşmaları meydana getirir. Turplar kazık kökün üst kısmından meydana gelir. Turplar; beyaz, siyah, pembe, erguvani ve karışık renklerde görülmektedir.

   Turpların oluşumu ve büyümesi, enine gelişme ile olur. Turpların görüntüsü fındık turplarında yuvarlak, basık-yuvarlak, uzun-yuvarlak; bayır turplarında basık-yuvarlak veya uzun yuvarlak; kestane turplarında ise yuvarlak, uzun ve konik olarak görülmektedir. Turplarda çeşit özelliğinin yanı sıra tohum ekim derinliği ve sıklığı da şeklini etkilemektedir. Yuvarlak bir çeşidin tohumları derine ekilirse yuvarlaktan uzun silindirik veya uzun konik bir şekle dönüşür. Turpların çapı fındık turplarında 3-6 cm, uzunluğu 2-3 cm’dir. Bayır turplarında ise çap 5-15 cm, boy 5-20 cm arasında değişmektedir. Ülkemizde yetiştirilmekte olan fındık turplarında ağırlık küçük yuvarlaklarda 5-40 gr uzun tiplerde 120-150 gr kestane turplarında 100-150 gr bayır turplarında ise 200-2000 gr arasında değişiklik göstermektedir.

Çiçek

   Turplarda bitkiler belli bir büyüklüğe geldiğinde çeşitlere bağlı olarak düşük sıcaklık, gün uzunluğu ve bunların birlikte etkisi ile çiçeklenme oluşumu başlar. Çiçeklenme oluşumu ile birlikte turplarda görülen büyüme durur. Çiçek sürgünleri 60-150 cm’ye kadar çıkabilir. Çiçekler; 4 çanak yaprak, 4 taç yaprak, 6 erkek organ ve 2 dişi organdan meydana gelir. Çanak yapraklar, yeşil ve yeşil sarı; taç yapraklar ise beyaz, sarı-beyaz-menekşe renklerinde gelişmektedir. Tozlanma arı ve diğer haşerelerle olup genelde yabancı döllenme görülür. Çiçeklerde optimum tozlanma ve döllenme meydana gelir.

Üretimi

   Turp, uygun hava koşullarının bulunduğu anda tohumlarının doğrudan doğruya yetiştirme yerlerine serpme veya sıra vari şekilde ekilmesi suretiyle yetiştirilir. Fındık turpları, tahta ve tavalarda, geniş alanlarda üretim yapılacaksa düze tohum ekimi yapılır. Bayır ve kestane turpları tavalarda veya masuralarda yetiştirilir. Tohum ekimi yapılacak yer çok iyi işlenip ekim için hazır hale getirilmektedir. Ekilecek toprak, yabancı ot veya kültür bitkileri artıklarından iyice temizlenmeli, 15-20 cm derinlikte işlenmelidir. Yeterli miktarda gübre ile ekildikten sonra gübrenin karışması amacıyla işlem yapılmalıdır. Daha sonra çeşide göre tahta, tava ve masuralar hazırlanır. Fındık turpları tahta ve tavalarda yetiştirilir. Geniş alanlarda üretim yapılacaksa düze de ekim yapılabilir. İklim durumuna göre değişmekle beraber genellikle ağustos ayında ekimi yapılmalıdır. Tohumlar 10-15 cm sıra arası, 3-5 cm sıra üzeri mesafede 1,5-2 cm derinlikte olacak şekilde ekilir. Uygun şartların sağlanması ile turplar 4-5 haftada hasat olgunluğuna gelir. Bayır ve kestane turpları, tavalarda ya da masuralarda yetiştirilir. Tohumlar; 30-40 cm sıra arası, 10-15 cm sıra üzeri ve 2-3 cm derinlikte ocak usulü ekimi yapılır.

Sulama

   Bitkiler; yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için sıcaklık, ışık, hava gibi faktörlerin yanında en çok suya ihtiyaç duyarlar. Su, gelişim ve büyüme evresinin her aşamasında etkin rol oynadığından ötürü, bitkiler için su çok önemlidir. Turpların kaliteli ve güçlü olarak gelişebilmeleri için düzenli olarak sulamalarının yapılması gerekir. Sulama tarlada ve geniş alanlarda yapılabiliyorsa yağmurlama; tavalarda salma, orta ölçekli yerlerde ise karık içine suyun verilmesi şeklinde yapılır. Sulama, üretim döneminde bitkilerin gelişme süresi ve iklim koşullarına bağlı olarak 3-6 kez yapılmalıdır. Sulama sonrası toprakta oluşan kaymak tabakasının kırılması ve yabancı ot mücadelesinin de yapılması gerekmektedir. WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU