yandex

Sodyum Bentonit

Sodyum Bentonit

Sodyum bentonit, montmorillonit grubundan bir kil mineralidir. Doğal bir içerik olan bu mineral, kil yataklarında, göl ve nehir diplerinde bulunmaktadır. Sodyum bentonit, koruma ve güçlendirme rolünü üstlenen iki geosentetik katmanının ortasında kenetlenen geosentetik kil örtüsü bentonit membranı görevi ile su yalıtım malzemesi haline gelir.

Sodyum Bentonit Membran Fiyatı

Metrekare başına düşen gramaja göre belirlenen geosentetik kil örtüsünün fiyatları; su tutma kapasitesinin yüksek olduğu kilin fiyatına, nakliye maliyetine, geotekstil gramaj ve fiyatına, makine amortisman, elektrik enerji giderleri, işçilik maliyetleri, sigorta ve iaşe giderleri gibi çeşitli yönlerden etkilendiğinden Euro döviz kurundan fiyatlandırılarak Türk Lirasına çevrilerek hesaplanarak satılmaktadır.

Bir yüzeyinde bulunan örgülü ve diğer yüzeyinde bulunan örgüsüz geotekstiller arasına yerleştirilmiş Sodyum Bentonit granüllerinin kompozit haline getirilmesiyle elde edilen su ve hava geçirmez özelliğe sahip geosentetik kil örtüsüdür.

Suyla temas ettiğinde yüksek şişebilme kapasitesi sayende su geçirmezlik özelliği sağlayan sodyum bentonit membranı olan GCL iyi bir yalıtım malzemesidir.

Örgüsüz geotekstil yapı, taze beton içerisine girerek nüfus ederek mukavet sağlarak içerisine girdiği beton ile suyun geçişi engellenmiş olur.

Sodyum bentonit killeri, suyla kürlenir ve kendi hacminin yaklaşık 20 katı kadar şişer. Sonsuz çalışma prensibine sahip geçirimsizlik kazanarak su yalıtımını sağlar. Bentonit yapıları sürekli çalışma halinde olduğundan kırık ve çatlaklardan su sızmalarına karşı da direnç göstermektedir. Özellikle suyun yoğun geldiği temel ve perde izolasyonlarında, basıncın en yoğun geldiği asansör kuyularında yerlerde tercih edilmesinin nedeni de budur. 

Çevresel ve mevsimsel sular da göz önünde bulundurulduğunda, kapiler etki ile donatı ve betonda kesit ve dayanım kaybı oluşturulacağı öngörülerek, ortam şartları (hidrostatik basınç, problemli yüzey, hava şartları, kontamine durumlar), detay zorluğu (kaynak ve astar hatası vb.), membranlardaki uygulama ve sonrasındaki koruma güçlükleri (işçilik, yalıtımın korunamaması, beton zafiyetleri), kendi kendini onarması, yapı ömrü boyunca aktif bir şekilde temel yalıtım malzemesi olarak çalışacağından ötürü; temellerinizde sodyum bentonit esaslı geosentetik kil örtüsü yapılması uygun olacaktır.

Sodyum Bentonit Kil Örtüsünün Faydaları 

 • Toz yalıtımı gibi topaklanarak veya düzgün dağılmama gibi riskleri bulunmamakta
 • Oturma çatlaklarında veya temel betonu basıncı etkisi ile grobetonda oluşabilecek çatlaklarda malzemenin çalışması
 • Membran gibi ufak tefek delinmelerde komple sistemin ziyan olmasından ise kendi kendini onarabilen bir malzeme olması
 • Koruma betonuna ihtiyacı olmaması, yapı ömrü boyunca çalışması
 • Çift kat, üç kat yapılan bitümlü membrana göre zamandan ve maliyetten kazanç 
 • Bitümlülerde soğukta çalışmama gibi bir prensibinin olmaması yani dört mevsim çalışması
 • Doğru sıkıştırılma oranı ile grobetonsuz temel imalatı sağlar.

Temelde yapılacak olan yalıtım için, yapılan sondaj sonuçlarında bazılarında yeraltı su seviyesine rastlanılmamış bazısında ise rastlanmıştır. Bu nedenle su görülen yerlerde 7000 g/m2 görülmeyen yerler için 5500 g/m2 ağırlığında sodyum bentonit kil membranı önermekteyiz. 

Hidrolik bir bariyer görevi üstlenen sodyum bentonit kil örtü membranı

•  Mükemmel kendi kendini iyileştirme kapasitesi 

•  Düşük geçirgenlik 

•  Yüksek esneklik ve deforme olabilirlik 

•  Kimyasal direnç

Geosentetik Kil Bariyeri Nasıl Aktifleşir?

Aktifleştirilmiş bentonitlerin temeli, doğal olarak oluşan kalsiyum bentonitlerdir. Alkali (ıslak) aktivasyon yoluyla, ara katmanların kalsiyum magnezyum iyonlarının (Ca2+ veya Mg2+ iyonları) orijinal katyon kaplamasıyla yerini (Na+) sodyum iyonlarına dönüştürür. Bu şekilde kalsiyum bentonit, sodyum bentonite dönüştürülerek aktifleşir.

Sodyum Bentonit Membranın İşlevleri

GCL'nin mühendislik işlevi, suya, sızıntı suyuna veya diğer sıvılara ve bazen de gazlara karşı hidrolik bir bariyer olarak muhafaza sağlamasıdır. 
Sınırlayıcı bir yük altında hidratlandığında, bentonit şişerek düşük geçirgen bir kil tabakası oluşturur.
① Kompaktlık: Sodyum bentonit, su altı basıncında yüksek yoğunluklu bir diyafram oluşturur. Kalınlık yaklaşık 3 mm olduğunda su geçirgenliği 30 cm kalınlığındaki kilin kompaktlığının 100 katına eşittir. 
② Kalıcı Su Geçirmezlik Performansı: Sodyum bentonit doğal inorganik bir malzeme olduğundan, uzun bir süre sonra veya çevredeki ortam değiştikten sonra bile yaşlanmadığından su geçirmezlik performansı oldukça iyidir.
③ Pratik ve Kısa İnşaat Süresi: Diğer su yalıtım membranları ile karşılaştırıldığında kurulum basittir. Isıtma, kaynatma (termik kaynak robotu) ve yapıştırma gerektirmez. Bentonit membran ihtiyaç duyulursa çivi ile sonlandırmalarda ile baskı çıtası ile sabitlenebilir. Kurulum sonrası başka bir işleme gerek yoktur. GCL (geosentetik kil örtü membranı) mevcut su geçirmez malzemeler arasında en kısa inşaat işçiliği süresine sahiptir.
④ Mevsim Koşullarından Etkilenmez: Soğuk iklimlerde kırılgan olmadığından kolayca işlenebilir. Sıcak havalarda da malzemenin çalışmasında ve uygulanmasında herhangi bir engel yoktur. Dört mevsim uygulanabilir bir ürün olan sodyum bentonit membran yalnız yağışlı havalarda uygulamamasına dikkat edilmelidir.
⑤ Su Geçirmez Yalıtım: Beton yapı yüzeylerinde oluşabilecek kılcal çatlakları, GCL içindeki bentonit onarabilmektedir.
⑥ Çevreci: Bentonit, İnsan vücudu için zararsız ve toksik olmayan, çevre üzerinde özel bir etkisi olmayan doğal inorganik bir malzemedir.
⑦ Düşük Maliyetli Yüksek Performans: İnşaat verimliliğini arttıran sodyum bentonit membran, uygulama kapsamı ve koşulları sayesinde belediye (katı atık depolama), su ve çevre koruma, yapay göller ve inşaatlarda temel perde su yalıtımında sızıntı önleyici projeler için uygundur. Geomembran malzeme ve işçilik fiyatlarından daha ekonomiktir.
⑧ Geleneksel su yalıtım membranları, düşük sıcaklıklarda zor uygulanırken sodyum bentonit membran oldukça kolay uygulanabilir. Yağışlı havalarda uygulanması ise önerilmez. Bentonit, inorganik bir malzeme olduğundan dayanıklılığı organik su yalıtım malzemelerinden daha iyidir.

Yüzey Hazırlığı 

Bentonit nemli betona uygulanabilir ancak betonun en az 48 saatlik olması ve üzerinde su birikintisi olmaması gerekir. 
GCL'yi döşenecek alt zemin yüzeyi keskin nesnelerden, organik maddelerden ve çapı 50 mm'den büyük taş kayalardan arındırılmış olmalıdır. Alt zemin dozer yardımıyla zemin sıkıştırılmalı ya da grobeton dökülmelidir. 

Sodyum Bentonit Membran Kalınlığı

Bentonit kil membranı genellikle 4 mm- 8 mm civarındadır. Metre kareye düşen ağırlık olarak 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 5,5 kg, 6 kg, 6,5 kg ve 7 kg’dır. Bunlar arasında en çok tercih edileni ise 5000 g/m2 dır. 
Sızdırmazlık etkisi en az 40 cm kalınlığında bir kil tabakasının etkisine karşılık gelir. 

m2 başına düşen 3500 g bentonit membran kalınlığı 4 mm, 
m2 başına düşen 4000 g bentonit membran kalınlığı 4,5 mm, 
m2 başına düşen 4500 g bentonit membran kalınlığı 5 mm, 
m2 başına düşen 5000 g bentonit membran kalınlığı 5,5 mm, 
m2 başına düşen 5500 g bentonit membran kalınlığı 6 mm, 
m2 başına düşen 6000 g bentonit membran kalınlığı 6,5 mm, 
m2 başına düşen 6500 g bentonit membran kalınlığı 7 mm, 
m2 başına düşen 7000 g bentonit membran kalınlığı 8 mm şeklindedir.

Sodyum Bentonit Membran Onarımı

Yırtılan, kesilen, delinen hasar görmüş membranların üzerini genişçe kapatacak şekilde yama yapılabilir. Yama maket bıçağı ile kesilebilir. Yama içine ve etrafına bentonit tozu ile macun yapılarak sürüldükten sonra 1 adet alta yama 1 adet de üste yama uygulaması yapılması önerilmektedir.

Sodyum Bentonit Kil Membranı Taşınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Teslimat, masura kartonu sarım göbeğine sahip rulolar halinde gerçekleştirilir (masura kartonunun iç çapı 7,5 cm) Rulolar folyoya sarılarak sevke hazır hale getirilir. Ruloların ağırlığı 262 kg ile 367 kg arasında olup çapı yaklaşık 45 cm'dir. Döşeme için gerekli granüller 20 kg/torba’lık çuvallarda temin edilmektedir.

Şantiye inşaat alanlarındaki dikey ve yatay yöndeki taşımaların forklift ya da küçük iş makineleri yardımıyla yapılması tavsiye edilmektedir.

Sodyum Bentonit Kil Örtüsü Nasıl Depolanır?

Ruloların depolanacağı yerde palet üzerinde ve üstü kapalı depoda neme karşı korunmalıdır. İstifleme maksimum 5 kat halinde piramit şeklinde olabilir.

Sodyum Bentonit Kullanım Alanları

 

 • Yeraltı ve baraj inşaat yapılarında, tünel ve metro yalıtımlarında,
 • Endüstriyel atıkların biriktirilmesinde,
 • Golf sahası inşaat ve havuzlarında,
 • Dekoratif süs havuzlarında,
 • Nehir, göl ve suni tarımsal sulama göletlerin su tutmasında,
 • Petrokimya ve diğer mühendislik alanları sızıntılarının önlenmesinde,
 • Katı atık depolama tesislerinde, tehlikeli atık depolama ve madencilik depolama alanlarında, 
 • Yabani ot büyümesinin kontrol altına alınmasında kullanılmaktadır.


Altyapı İnşaatları

Yol ve asfalt inşaatlarında, geosentetik kil sızdırmazlık membranları uygulanmaktadır. Yeraltı sularının korunması, suyu kirleten maddelerin trafik alanlarına çıkmasından kaynaklanan zararlı etkilerin önlenmesi amaçlanır. Yüzey sularının akışını geciktirmek ve yeraltı sularını korumak amacıyla kullanılmaktadır. Burada bentonit kil sızdırmazlık membranları mineral contaların yerini alabilir.

Setler ve Hidrolik Yapılar

Geosentetik kil sızdırmazlık membranlarının klasik bir uygulama alanı hendek ve hidrolik mühendisliğidir. Bentonit kil membranları, su kaybını önlemek, yer altı ve yüzey sularını ayırmak, yapıların stabilitesini sağlamak amacıyla ve erozyona karşı dayanıklılık sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Hidrolik mühendisliğindeki sızdırmazlık örnekleri arasında rezervuarlar, göletler, barajlar, tüneller ve su kanalları bulunur. Hidrolik mühendisliğinde sızdırmazlık elemanı olarak geosentetik kil sızdırmazlık membranının seçimi projeye özel koşullara bağlı olarak (daha az susuz bir bölgede 4500 gm2 kullanılırken daha sulu bölgelerde 7000 gm2kullanılabilmektedir) değişebilmektedir. 

Yağmur Suyu Biriktirme Havuzları

Yağmur sularının kazanımı gün geçtikçe daha da önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Açık havuz, suni gölet ve sulama kanallarının sodyum bentonit membran kaplanması ile su tutmaları sağlanır.

Katı Atık Tesisleri

Belediyelerin, çevresel risklerden kaçınmak için atıkları düzenli depolama sahalarında ve bertaraf tesislerinde kalıcı ve güvenli bir şekilde depolaması gerekmektedir. Sodyum bentonit membranlar, depolama sahasının tabanını ve yüzeylerini sızdırmaz hale getirmek için uygun sistemlerdir. Geosentetik kil su yalıtım membranları yüzey su yalıtım sistemlerinde, teknik geçirimsizlik bariyeri olarak su yalıtımında kullanılır.

Şev Koruması

Hava koşullarının, yüzey akışının ve çevresel bozulmanın neden olduğu yüzey erozyonundan korumak için yapısal olmayan püskürtme betona alternatif olarak şev stabilizasyon çalışmalarında uygulanan sodyum bentonit membran kullanımı her geçen gün daha da artmaktadır.

Erozyon Kontrolü

Bir setin inşaatı ve bakımı, özellikle de yumuşak topraklarda kayıp çökerek erozyona uğrayabileceğinden veya şiddetli yağışlarla yıkılabileceği için önlem gerektirebilir. Suyun akışı, hacmi, hızı ve toprağın türü, setlerin aşınmasına ve hatta bir yapının çökmesine yol açabilecek faktörlerdir. Beton uzun vadede kırılmaya ve çatlamaya başlayabilirken, sodyum bentonit membranı, arazinin engebeli durumuna mükemmel bir şekilde uyum sağlayarak uzun süreli kullanım sağlar. 

İnşaat Temel ve Perde Su Yalıtım Uygulamaları

Zemin yalıtımı gerektiren inşaat projelerinde başarıyla kullanılabilen, fonksiyonel bir üründür. Yol asfalt çalışmalarında, demiryolları, otoparklar, havaalanları inşaat bohçalamalarında kullanılmaktadır. Ürünümüzün sağlam ve su geçirgenliğini düşürerek bariyer görevi ile yüzeyin sağlam kalitesini ve yapı ömrünü uzatan çözüm sağlar.

Sodyum Bentonit Membranın Dayanıklılığı

Son derece sağlam ve dayanıklı, zamanla bozulmayan kompozit bir malzeme olduğundan uzun yıllar boyunca yapıları koruyan bir su yalıtım malzemesidir.

Kurumaya ve donma-çözülme döngülerine karşı dayanıklı ve birden fazla döngü boyunca hidrolik performansını korumaktadır.
Kendi kendini onaran bu sistem iki beton arasında kaldığından beton ömrü boyunca sonsuz döngüde çalışmaktadır.

Geosentetik sodyum bentonit kil örtüsü membranı ve geosentetik kil örtüsü uygulama fiyatları hakkında detaylı iletişim için Formumuzu Doldurun, Biz Sizi Arayalım!

Sodyum Bentonit fiyatları hakkında detaylı bilgi için 0850 532 72 15 bizi arayabilirsiniz ya da bu formu doldurmanız durumunda biz sizi arayabiliriz
 WHATSAPP
 İLETİŞİM FORMU